JANA GAVALDA BELLANOVÁVSTÁVA O PIATEJ, NAJPRV SA MODLÍ A POTOM IDE BEHAŤ ALEBO PLÁVAŤ, PRETOŽE ŠPORT JE PODĽA NEJ NAJLEPŠOU INVESTÍCIOU DO DÔCHODKU. JANKA PRACUJE AKO GRAFICKÁ DIZAJNÉRKA A VO FAMILY GARDEN MÁ NA STAROSTI NAPRÍKLAD ÚPRAVU PUBLIKÁCII.

Prečo si sa rozhodla s FG spolupracovať?

Spoluprácu som bez zaváhania prijala, pretože projekt FG považujem za zmysluplný a potrebný. Ľudí, ktorí pri jeho zrode stáli, si vážim a teším sa, že môžem aspoň nejako prispieť k jeho fungovaniu.

V čom vnímaš najväčší prínos FG?

Páči sa mi, že FG pomáha ľuďom pri prekonávaní kríz vo vzťahoch a ukazuje im cestu ako ich vyriešiť a napraviť. Za hlavný prínos považujem to, že FG ponúka ľuďom „trvalo udržateľný“ pohľad na medziľudské vzťahy. Ak sa vo vzťahoch niečo pokazí nie je hneď nutné zahodiť ich, ale treba sa snažiť o nápravu. Samozrejme, že to je náročnejšie, no stojí to za to. Si mama škôlkara Matúša.

Ako vyzerá tvoj ideálny deň strávený s rodinou?

Všetci traja radi trávime náš voľný čas niekde vonku. Najčastejšie a najradšej však chodíme na záhradu. Už od januára pozorujeme priesady za oknom a tešíme sa ako ich budeme vysádzať. Čas strávený vonku na záhrade alebo v dielni pri majstrovaní je pre nás najväčším relaxom. Večer sa vraciame domov zašpinení, unavení a šťastní!

Jana Gavalda Bellanová