2oooo160515_110257V dňoch osláv Turíc, uprostred mája, sme boli s manželom pozvaní ako prednášajúci do La Fouly, peknej švajčiarskej dedinky v Alpách, blízko švajčiarsko-francúzskych hraníc, asi 10 km vzdušnou čiarou od Mont Blancu. V horskej chate, ktorá napríklad počas leta hostí detské tábory, sa zišlo 19 slovenských rodín žijúcich v tejto alpskej krajine. Prišli sa povzbudiť a načerpať fyzické, ale aj duchovné sily do ďalšieho života.

Stretnutie rodín, prevažne s malými deťmi, sa odohralo pod záštitou a s veľkým prispením saleziánov, misionárov vo Švajčiarsku, predovšetkým dona Pavla Niznera a tiež dona Jozefa Baga.

Program odrážal požiadavky samotných manželov, ktorí boli aj organizátormi predĺženého víkendu. Ranná modlitba, prednáškový blok na témy týkajúce sa manželstva a rozhovory vo dvojiciach, svätá omša, ruženec, prechádzka, adorácia a samozrejme spoločné stolovanie a hry – to všetko nás zjednocovalo a veríme, že aj prispelo k regenerácii po každej stránke.

Partnerské témy – komunikácia v manželstve, vzájomné napĺňanie svojich potrieb, krízy, odpustenie či výchova detí – sme v každom bloku prednášok najprv uviedli svedectvom z nášho života a po ňom nasledovala práca manželskej dvojice podľa vopred pripraveného pracovného listu.

__20160515_110022Manželia mali možnosť prerozprávať si najmä tie oblasti, ktoré im robia ťažkosti a nemajú na ne čas počas každodenného života popri pracovných i rodinných povinnostiach. O deti sa im počas blokov starali ôsmi šikovní animátori spolu s don Niznerom, ktorý robil opatrovateľa jednému z najmenších chlapcov, :-).

S manželom vnímame veľkú potrebu pomáhať rodinám v ich neľahkom zápase, vo svete, ktorý vyznáva iné hodnoty ako kresťanské. Sme vďační Pánu Bohu, že sme im takto mohli poslúžiť.

My sami máme za sebou 25 rokov spoločného manželstva a prešli sme aj ťažšími obdobiami. Preto nám táto služba bola veľmi blízka a ako sme aj neraz povedali zúčastneným párom – odlišuje nás od nich iba vek a počet rokov prežitých v manželstve, a nie svätosť života.

S láskou sa budeme v spomienkach vracať do La Fouly.

Jaro a Renáta Mikušovci, ASC Bratislava Miletičova

Ako sme poslúžili slovenským rodinám vo Švajčiarsku