Mgr. Miriam Němcová, ACC (ICF)

Koučovací rozhovor je pre mňa v prvom rade o stretnutí s človekom. S človekom, u ktorého oceňujem odvahu hľadať riešenie pre svoju situáciu a ktorého prijímam bez posudzovania, či rozdeľovania.

Moja úloha počas rozhovoru je zapojiť ho do premýšľania, do hľadania odpovedí v sebe a o sebe – o tom, ako sa riadi v živote, čo ho vedie, čo je pre neho dôležité… aby mohol objaviť riešenia, ktoré dovtedy nevidel a aby za ne mohol prebrať zodpovednosť.
Koučingu sa aktívne venujem od roku 2016. Snažím sa ho realizovať trojakým spôsobom: v prvom rade najmä koučovať – stretávať sa s ľuďmi. Súčasne sa ale aj ďalej vzdelávať a plniť tú pomyselnú „brašňu“, z ktorej potom možno ponúknuť vhodné nástroje koučovanému. A do tretice, dávať aj ďalej z toho, čo som dostala, čo som sa naučila: poskytujem mentoringové hodiny kolegom – koučom a pôsobím ako lektor na kurze Kresťanský kouč.
Vyštudovala som učiteľstvo, no po promócii ma zlákali taje softvérovej analýzy, ktorej sa, aj keď už len čiastočne, venujem dvadsiaty rok. Som vydatá, s manželom sme tento rok oslávili 16. výročie svadby. Máme dvoch synov a sedem krstných detí.

Viac sa dočítate na: www.nemcovakouc.sk

Podmienky za akých ponúkam koučing:

Osobne, prípadne cez program Skype.

Cena je vždy dohodou.

 

Referencie:

Naše (zatiaľ dve) absolvované stretnutia s koučkou nám vďaka jej otázkam umožnili sústredený rozhovor, v ktorom sa nám darilo v kľude sformulovať a navzájom si vyjadriť svoje myšlienky – pocity a názory – týkajúce sa nášho každodenného života, problémov a predstáv.
V oblastiach uviaznutej komunikácie nám pomohla hľadať vhodné odpovede a riešenia na otvorené otázky, ako aj si sformulovať priority/plán na nasledujúce dni.
manželia z Bratislavy

Koučing s Mirkou bol upokojujúci a zároveň ma naštartoval. Problém zrazu prestal byť problémom, vedela som čo a kedy urobím, aby som sa pohla z miesta a bola som s tým spokojná.
Bol to čas, ktorý bol plne venovaný mne a môjmu problému – systematicky, do hĺbky a zároveň s veľkou dávkou prijatia.
Monika Švonavcová, Pezinok


Kontakt

Tel: +421 907 316 493

Email: miriam.nemcova@gmail.com

Mgr. Němcová Miriam, ACC (ICF)