Som manželkou žijúcou viac ako 20 rokov v sviatostnom manželstve. Máme 4 deti, z toho 2 už dospelé. Vyštudovala som liečebnú pedagogiku a od roku 2010 pracujem so seniormi, s ľuďmi s Alzheimerovou demenciou a ich rodinami. Spolu s manželom sa vyše 15 rokov venujeme manželským párom a snúbencom. Koučingu sa venujem od roku 2010.

Ako človek v pomáhajúcej profesii som hľadala spôsob sprevádzania, ktorý by rešpektoval Božiu a ľudskú slobodu a s úctou voči človeku napomáhal sebauvedomovaniu.

Koučing vytvára priestor pre stretnutie s človekom v atmosfére prijatia, bez limitujúcich presvedčení. Je to pre mňa čas bázne a vďačnosti za odvahu a vytrvalosť človeka pri hľadaní Božieho plánu pre svoj život a obdiv voči odhodlaniu podľa tohto plánu žiť.

Koučovací proces sa nedotýka len koučovaného, ale aj mňa ako kouča. Som vďačná, že môžem byť účastná tejto premeny.

Podmienky za akých ponúkam koučing:

Osobne, cez SKYPE, od pondelka do piatku po 16,00 hod. V sobotu podľa dohody.

Referencie:

Zuzka nám veľmi pomohla zorientovať sa v probléme, ktorý sme v manželstve riešili. Najprv v samotnom pomenovaní toho problému,keďže vo svojich emóciach,rôznych postojoch a názoroch sme sa motali a miešali jablká s hruškami… Hlavne nás vypočula,my sme to už medzi sebou nedokázali, a jemne do toho vstupovala trefnými otázkami a taktiež krátkou spätnou väzbou, keď sme sa už strácali. Má veľký dar zdravej empatie.Je vecná, trefná, nenúti človeka k rýchlym rozhodnutiam. Jej ľudskosť a pohodovosť v nás odbúravala akékoľvek rozpaky,ktoré sa možno na začiatku v nás črtali.. Obaja sme pri nej mali pocit, že nás nielen počúva, ale že bola naozaj počas celého debatovania len pre nás a pre každého zvlášť.
klienti – manželia

V tom čase sme prežívali v našej rodine náročné obdobie. Bolo potrebné urobiť závažné rozhodnutia, ktoré by nás nasmerovali na správnu cestu, a tým by sme sa mohli oslobodiť od ťažkého bremena. Zuzkine jednoduché otázky ma viedli k jednoduchým odpovediam. Mám pocit, že som cítila napätie v celom tele, ale tiež dôveru, že to zvládneme. Krôčik po krôčiku, sa vo mne rodilo rozhodnutie, ktoré bolo dôležité pre celú našu rodinu. Zuzka dala poslednú otázku. V tom momente som pocítila, že ma svojím citlivým koučingom priviedla do cieľa. Keď spätne nad všetkým rozmýšľam, vtedy pri stole bol s nami aj Duch Svätý. To, že som sa vtedy tak zahĺbila do nášho bádania, že som nevnímala okolie, … Neviem, ako dlho sme sa rozprávali, či to bola pol hodina, alebo dlhšie, ale výsledok bol pre našu rodinu „oslobodzujúci“.
klientka


Kontakt

Tel: +421 911 789 058

Email: funtekovazuzana@gmail.com

Mgr. Funteková Zuzana