salezián, kňaz, pedagóg a lektor
duch. správca školy
15 ročná prax vo formácií mladých
14 rokov metodik a školiteľ výchovného programu „Cesty zrenia“


Mgr. Peter Naňo, SDB