Ako vykročiť k spokojnejšiemu zasvätenému životu

Prihlasovanie už čoskoro

Cieľom kurzu je napomôcť zasväteným osobám dešifrovať realitu vlastnej osoby, spoznanie samej seba ako daru pre budovanie spoločenstva. Taktiež rozpoznať a pracovať s kľúčovými prvkami, ktoré tvoria základ pre vytváranie harmonických vzťahov.


Dátum:

6. 5. 2021
7. 5. 2021

Čas:

13:30 - 17:30
09:00 - 17:00

Rozsah:

1,5 dňa

Miesto:

Family Garden

Kapacita

20 účastníkov


Ciele a obsah:

  • naučiť sa spoznať a pracovať so svojimi emóciami
  • získať kľúčové komunikačné zručnosti
  • identifikovať spôsoby, ako vylepšiť vzťahy v komunite

Formou prednášok a interaktívnej práce sa naučíme rozvíjať zručnosti, ako prijať, pochopiť a ovládať vlastné emócie. Objasníme si, čo je to konflikt, jeho prvky a ako konflikty zvládať. V neposlednom rade si ukážeme , čo sú to presvedčenia a ako môžu byť v živote človeka nápomocné.


Cena kurzu:

90 EUR/účastník. V cene sú zahrnuté materiály a občerstvenie počas kurzu. Obed si zabezpečuje každý účastník individuálne.


Lektori kurzu:

  • riaditeľka centra
  • koučka (ICF)
  • lektorka a mentorka
Mgr. Eva Rušínová FMA
  • saleziánka
  • kresťanská koučka a lektorka
  • projektový manažér centra
  • lektor

Zo spätných väzieb účastníčok:

"Veľmi sa teším, že aj na Slovensku sa začína o týchto témach prakticky hovoriť so zasvätenými. Je to veľmi potrebné."

"Bolo to praktické, výstižné, trefa do stredu problému. "

"Som zasvätená osoba, ale naďalej zostávam človekom s pocitmi, emóciami, slabosťami a hriechom. Zorientovať sa v tom, neoddeľovať to od seba, ale hľadať prepojenie"

"Kurz by som odporúčala, bolo to zrozumiteľné, jasné podanie vecí, o ktorých sa v komunitách málo bavíme. Spôsob ako začať, rozhýbať sa, nanovo motivovať, vykročiť."

"Pomoc v zorientovaní sa v tom čo prežívam, pomenovať to, naučiť sa s tým pracovať"