kurzy obsah

nazov-kurzu
AKO VYKROČIŤ K SPOKOJNEJŠIEMU ZASVÄTENÉMU ŽIVOTU

kurzy obsah

prihlasovanie-stav

Cieľom kurzu je napomôcť rehoľným sestrám dešifrovať realitu vlastnej osoby, spoznanie samej seba ako daru pre budovanie spoločenstva. Taktiež rozpoznať a pracovať s kľúčovými prvkami, ktoré tvoria základ pre vytváranie harmonických vzťahov.

kurzy defaults

rozsah
Rozsah:

kurzy obsah

rozsah
7 hod (1 deň)

kurzy defaults

kapacita
Kapacita:

kurzy obsah

kapacita
min. 16 účastníčok

kurzy defaults

miesto
Miesto:

kurzy obsah

miesto
podľa požiadavky


kurzy defaults

obsah3
Ciele a obsah:

 • naučiť sa spoznať a pracovať so svojimi emóciami
 • získať kľúčové komunikačné zručnosti
 • identifikovať spôsoby, ako vylepšiť vzťahy v komunite

Formou prednášok a interaktívnej práce sa naučíme rozvíjať zručnosti, ako prijať, pochopiť a ovládať vlastné emócie. Objasníme si, čo je to konflikt, ako ho zvládať a ako efektívne dávať a prijímať spätnú väzbu. V neposlednom rade si ukážeme, čo sú to presvedčenia a ako môžu byť v živote človeka nápomocné.

kurzy defaults

cena
Cena kurzu:

55 EUR/osoba

kurzy defaults

lektori
Lektori kurzu:

Mgr. Katarína Baginová, PCC (ICF)

 • pedagogička a lektorka
 • koučka, členka ICF (International Coach Federation) - www.icf.sk
 • Practitioner of Lumina Learning - www.luminalearning.com
 • certifikácia v „Komunikácia v konflikte“ a vo „Vzdelávanie v párovom poradenstve“

 

Mgr. Eva Rušínová FMA

Mgr. Eva Rušínová, FMA

 • saleziánka
 • kresťanská koučka a lektorka
 • 15 ročná prax vo formácií mladých,
 • 14 rokov metodička a školiteľka výchovného programu „Cesty zrenia“

Ing. Kamil Bagin

 • projektový manažér a lektor
 • certifikácia v "Facilitácia  - vedenie stretnutí" a "Práca s párom a rodinou"
 • 25-ročná manažérska skúsenosť v medzinárodnej spoločnosti

 


Zo spätných väzieb účastníčok:

„Veľmi sa teším, že aj na Slovensku sa začína o týchto témach prakticky hovoriť so zasvätenými. Je to veľmi potrebné.“

„Bolo to praktické, výstižné, trefa do stredu problému.“

„Som zasvätená osoba, ale naďalej zostávam človekom s pocitmi, emóciami, slabosťami a hriechom. Zorientovať sa v tom, neoddeľovať to od seba, ale hľadať prepojenie.“

„Kurz by som odporúčala, bolo to zrozumiteľné, jasné podanie vecí, o ktorých sa v komunitách málo bavíme. Spôsob ako začať, rozhýbať sa, nanovo motivovať, vykročiť.“

„Pomoc v zorientovaní sa v tom čo prežívam, pomenovať to, naučiť sa s tým pracovať.“