kurzy obsah

nazov-kurzu
AKO VYKROČIŤ K SPOKOJNEJŠIEMU ZASVÄTENÉMU ŽIVOTU

kurzy obsah

prihlasovanie-stav
PRIHLASOVANIE UKONČENÉ

Cieľom kurzu je napomôcť rehoľným sestrám dešifrovať realitu vlastnej osoby, spoznanie samej seba ako daru pre budovanie spoločenstva. Taktiež rozpoznať a pracovať s kľúčovými prvkami, ktoré tvoria základ pre vytváranie harmonických vzťahov.


Dátum:

7. 5. 2021

Čas:

09:00 - 17:30

Rozsah:

1 deň

Miesto:

online (Zoom)

Kapacita

20 účastníkov


Ciele a obsah:

  • naučiť sa spoznať a pracovať so svojimi emóciami
  • získať kľúčové komunikačné zručnosti
  • identifikovať spôsoby, ako vylepšiť vzťahy v komunite

Formou prednášok a interaktívnej práce sa naučíme rozvíjať zručnosti, ako prijať, pochopiť a ovládať vlastné emócie. Objasníme si, čo je to konflikt, ako ho zvládať a ako efektívne dávať a prijímať spätnú väzbu. V neposlednom rade si ukážeme, čo sú to presvedčenia a ako môžu byť v živote človeka nápomocné.


Cena kurzu:

40 EUR/účastníčka


Lektori kurzu:

  • riaditeľka centra
  • koučka (ICF)
  • lektorka a mentorka
Mgr. Eva Rušínová FMA
  • saleziánka
  • kresťanská koučka a lektorka
  • projektový manažér centra
  • lektor

Zo spätných väzieb účastníčok:

„Veľmi sa teším, že aj na Slovensku sa začína o týchto témach prakticky hovoriť so zasvätenými. Je to veľmi potrebné.“

„Bolo to praktické, výstižné, trefa do stredu problému.“

„Som zasvätená osoba, ale naďalej zostávam človekom s pocitmi, emóciami, slabosťami a hriechom. Zorientovať sa v tom, neoddeľovať to od seba, ale hľadať prepojenie.“

„Kurz by som odporúčala, bolo to zrozumiteľné, jasné podanie vecí, o ktorých sa v komunitách málo bavíme. Spôsob ako začať, rozhýbať sa, nanovo motivovať, vykročiť.“

„Pomoc v zorientovaní sa v tom čo prežívam, pomenovať to, naučiť sa s tým pracovať.“