kurzy obsah

nazov-kurzu
ASAP - AKO SPREVÁDZAŤ A POMÁHAŤ

kurzy obsah

prihlasovanie-stav
POSLEDNÉ 2 VOĽNÉ MIESTA

AKO SPREVÁDZAŤ A POMÁHAŤ

Angažujete sa vo svojej farnosti v príprave snúbencov či vedení rodinného stretka a vnímate, že vám chýba vlastná formácia a rozvoj zručností potrebných pre túto službu?

Oslovil vás niekto, kto prežíva krízu vo vzťahu, s prosbou o pomoc, no vy sa necítite na rozhovor s ním dostatočne zruční?

Máte vo svojom okolí mladých manželov, ktorým by ste radi pomohli k zrelšiemu vzťahu, ale hľadáte spôsob, ako sa im priblížiť a vzbudiť v nich voči vám dôveru?

Zveril sa vám niekto s niečím dôverným, požiadal vás o pomoc a vy neviete celkom presne, ako na to?

Máme pre vás ponuku, ako to zmeniť. Ako začať pomáhať iným spôsobom. A to „čím skôr“, v angl. jazyku „As Soon As Possible“ alebo skrátene ASAP. Touto ponukou vzdelávania sa snažíme reagovať na výzvu Cirkvi a najmä Svätého Otca Františka, ktorý rok 2021 vyhlásil za Rok sv. Jozefa a Rok rodiny Amoris Laetitia.

„Je nevyhnutné sprevádzať novomanželov v prvých rokoch ich manželského života, aby sa oživilo a prehĺbilo ich vedomé a slobodné rozhodnutie patriť si a milovať sa až do konca.“
Svätý Otec František

kurzy defaults

datum
Dátum:

kurzy obsah

datum
30. 9. - 2. 10. 2022

kurzy defaults

cas
Čas:

kurzy obsah

cas
pia: 13:30 - 17:30
so: 08:45 - 18:00
ne: 08:45 - 17:00

kurzy defaults

rozsah
Rozsah:

kurzy obsah

rozsah
2,5 dňa

kurzy defaults

miesto
Miesto:

kurzy obsah

miesto
Family Garden

kurzy defaults

kapacita
Kapacita:

kurzy obsah

kapacita
18 účastníkov

kurzy defaults

obsah
Komu je kurz určený?

 • manželským párom alebo jednotlivcom, ktorým záleží na budovaní lepších vzťahov a ktorí sa chcú zdokonaliť v službe iným.

kurzy defaults

obsah2
Čo vám kurz prinesie?

 • získate zručnosti aktívneho počúvania a kladenia vhodných otázok,
 • rozšírite si svoje kompetencie o nové komunikačné zručnosti,
 • naučíte sa základným zručnostiam zvládania konfliktov,
 • objasníte si dôležitosť dodržiavania etických princípov a vytvárania dôvery,
 • vyjasníte si svoje vnútorné motivácie na tento typ služby,
 • prejdete si svoju vlastnú cestu sebapoznania (presvedčenia, vplyvy z detstva),
 • získate vedomosti o práci s emóciami, vrátane tých svojich,
 • cez farebnú typológiu sa zoznámite so svojimi modelmi správania sa, vrátane podnetov, ako pracovať s tými, ktoré sú pre vaše vzťahy neužitočné.

Zároveň vám účasť na tomto kurze môže priniesť zlepšenie vzťahov vo vašom osobnom živote.

Absolventi kurzu majú tiež možnosť pokračovať v ďalšej systematickej formácii pod názvom ASAP Plus, ktorá pozostáva z odborných workshopov, webinárov či individuálnych mentoringov.

kurzy defaults

forma
Forma realizácie:

 • kurz je vedený formou prednášok, praktických cvičení, individuálnej práce, práce v skupinkách a vzájomného zdieľania. Súčasťou programu v sobotu a v nedeľu je aj svätá omša.

kurzy defaults

cena
Cena kurzu:

 • celková cena kurzu je 180 EUR/účastník. V cene sú zahrnuté materiály a občerstvenie počas kurzu. V cene nie sú zahrnuté obedy a ubytovanie, ktoré si zabezpečuje každý účastník individuálne.
 • Ak by mali byť financie jedinou prekážkou vašej neúčasti na kurze, prosíme, kontaktujte nás e-mailom ohľadom možnosti zľavy.

kurzy defaults

lektori
Lektori kurzu:

Kurz vedú manželia Katarína a Kamil Baginovci, saleziáni spolupracovníci, ktorí vedú Poradenské centrum pre rodiny – FAMILY GARDEN. Sú manželmi 28 rokov, majú 4 deti a 2 vnúčatá. Majú viac ako 15-ročnú prax v práci s manželmi a snúbencami a 30-ročnú pedagogickú prax v práci s deťmi a mládežou. Spolulektorom je don Marián Husár, salezián a kňaz.

 • riaditeľka centra
 • koučka (ICF)
 • lektorka a mentorka
 • projektový manažér centra
 • lektor

Mgr. Katarína Baginová, PCC (ICF)

 • pedagogička a lektorka
 • koučka, členka ICF (International Coach Federation) - www.icf.sk
 • Practitioner of Lumina Learning - www.luminalearning.com
 • certifikácia v „Komunikácia v konflikte“ a vo „Vzdelávanie v párovom poradenstve“

 

Ing. Kamil Bagin

 • projektový manažér a lektor
 • certifikácia v „Facilitácia - vedenie stretnutí“ a "Práca s párom a rodinou"
 • 25-ročná manažérska skúsenosť v medzinárodnej spoločnosti

 

don Karol Maník SDB

 • salezián a kňaz
 • pôsobil v Košiciach, v Bratislave a posledných 7 rokov v zahraničí (Ukrajina, Taliansko)

maros husar

don Marián Husár SDB

 • salezián a kňaz