kurzy obsah

nazov-kurzu
AKO BYŤ LEPŠÍMI RODIČMI NAŠICH DETÍ?

kurzy obsah

prihlasovanie-stav

Workshop zo série „Cesty k posilneniu nášho manželstva“, zameraný na dôležitosť pochopenia jednoty vo výchove detí, na zručnosti vhodného načúvania a pýtania sa detí v predškolskom, ale aj pubertálnom veku a na skvalitnenie vzťahov v širšej rodine.

„Keď život lásky v prvých rokoch manželstva uviazne, prestane sa hýbať, nemá už ten zdravý nepokoj, ktorý ho poháňa vpred. Tanec projektovaný tou mladou láskou, tanec s tými očarenými očami plnými nádeje, sa nesmie zastaviť." (Amoris Laetitia 219)

kurzy defaults

rozsah
Rozsah:

kurzy obsah

rozsah
4 hod.

kurzy defaults

kapacita
Kapacita:

kurzy obsah

kapacita
min 10 účastníkov

kurzy defaults

miesto
Miesto:

kurzy obsah

miesto
podľa požiadavky


kurzy defaults

obsah3
Ciele a obsah:

 • objasniť si dôležitosť vzájomnej jednoty pri výchove detí
 • naučiť sa lepšie komunikovať s deťmi v rôznych vývojových štádiách
 • získať inšpirácie, ako čo najlepšie odovzdať vieru svojím deťom
 • získať zručnosti, ako spoločne nastaviť komunikáciu vo vzťahoch v širšej rodine

Prostredníctvom našich workshopových "5P": Prídem, Počujem, Porozumiem, Precvičím, Použijem vám ponúkame vstúpiť do sveta inšpirácií, ako počúvať, lepšie sa pýtať a viesť rozhovor s dieťaťom v predškolskom, ale aj pubertálnom veku. Ako čo najlepšie odovzdať vieru svojim deťom a ako pochopiť, čo v pravom zmysle slova znamená "opustiť a priľnúť" (pupočná šnúra vie byť často veľmi dlhá :-)).

kurzy defaults

cena
Cena kurzu:

40 EUR/osoba

kurzy defaults

lektori
Lektori kurzu:

 • riaditeľka centra
 • koučka (ICF)
 • lektorka a mentorka
 • projektový manažér centra
 • lektor
 • štatutár OZ

Mgr. Katarína Baginová, PCC (ICF)

 • pedagogička a lektorka
 • koučka, členka ICF (International Coach Federation) - www.icf.sk
 • Practitioner of Lumina Learning - www.luminalearning.com
 • certifikácia v „Komunikácia v konflikte“ a vo „Vzdelávanie v párovom poradenstve“

 

Ing. Kamil Bagin

 • projektový manažér a lektor
 • certifikácia v "Facilitácia  - vedenie stretnutí" a "Práca s párom a rodinou"
 • 25-ročná manažérska skúsenosť v medzinárodnej spoločnosti

 


Zo spätných väzieb účastníkov:

„Zistili sme, že všetci máme podobné problémy a nie sme najhorší rodičia na svete :-). Získali sme aj veľa inšpirácie a upevnenia toho, čo sme aj doteraz považovali za dobré a správne.“

„Našli sme nové pravidlá a spôsoby komunikácie s našimi deťmi.“

„Veľmi dobre strávený čas s vtipnými a fundovanými lektormi, kde si upevníš svoju dôležitú pozíciu rodiča a veľa sa naučíš bez toho, aby si sa cítil nemožný.“

„Najviac pre nás bola časť o vykomunikovaní si hraníc vo výchove. Návod na rozhovory s deťmi a pomocné otázky. Zamyslenie nad tým, čo chcem z deti vychovať.“

„Tento kurz dáva podnety, ako zlepšiť komunikáciu v rodine, inšpiruje k premýšľaniu a rozhovorom o podstate vzťahov.“

„Životná skúsenosť lektorov, nie iba naučené frázy. Triezvy pohľad na výchovu deti, vzťah s rodičmi a nástrahy modernej doby/internetov/ rôznych druhov "výchovných metód". Priestor pre každého, mladý/starý, veľa detí/málo detí...“