kurzy obsah

nazov-kurzu
JA AKO TRIEDNY UČITEĽ

kurzy obsah

prihlasovanie-stav

Ako efektívne komunikovať so žiakmi, rodičmi, vedením školy, ako riešiť vypätú situáciu či konflikt? Ako si mám všímať každého žiaka individuálne?  Ako lepšie rozpoznať, čo prežíva dieťa predo mnou? Ako mám zvládať nahromadené emócie? Ako ustáť neprimeraný tlak rodičov? Ako viesť triednickú hodinu, aby to bolo pre žiakov zaujímavé?


kurzy defaults

datum
Dátum:

kurzy obsah

datum

kurzy defaults

cas
Čas:

kurzy obsah

cas
pia: 13:30 - 17:30
so: 09:00 - 17:00

kurzy defaults

rozsah
Rozsah:

kurzy obsah

rozsah
1,5 dňa

kurzy defaults

miesto
Miesto:

kurzy obsah

miesto
Family Garden

kurzy defaults

kapacita
Kapacita:

kurzy obsah

kapacita
20 účastníkov


kurzy defaults

obsah3
Ciele a obsah:

 • naučiť sa spoznať a pracovať so svojimi emóciami a emóciami žiakov
 • získať kľúčové kompetencie pre prácu so žiakmi a rodičmi
 • identifikovať spôsoby, ako vylepšiť vzťahy so žiakmi, rodičmi, kolegami, vedením školy
 • posilniť rolu triedneho učiteľa – „aby triedni vedeli byť triednymi“

Formou prednášok a interaktívnej práce vstúpime do sveta inšpirácií, ako efektívne komunikovať, nachádzať účinné pedagogické princípy, rozlíšiť vývojové štádiá chlapcov a dievčat, ako lepšie pochopiť svet dnešných detí a mladých. Objasníme si, čo je to konflikt, jeho prvky a ako konflikty zvládať. V neposlednom rade si ukážeme ako prijať, pochopiť a ovládať vlastné emócie, čo sú to presvedčenia a ako môžu byť v živote pedagóga nápomocné.


kurzy defaults

cena
Cena kurzu:

145 EUR/účastník. V cene sú zahrnuté materiály a občerstvenie počas kurzu. Obed si zabezpečuje každý účastník individuálne.


kurzy defaults

lektori
Lektori kurzu:

 • riaditeľka centra
 • koučka (ICF)
 • lektorka a mentorka
 • projektový manažér centra
 • lektor
Mgr. Eva Rušínová FMA
 • saleziánka
 • kresťanská koučka a lektorka
 • salezián
 • kňaz, pedagóg a lektor

Zo spätných väzieb účastníkov:

„Všetko, čo sa tu hovorilo, bolo z praxe a veľmi užitočné.“

„Veľký pokoj a nová inšpirácia, iskra, vzpruha, ktorú cítim po týchto dvoch dňoch. Nový pohľad, obnovenie chute a radosti do ďalšej práce. Budem veľmi odporúčať.“

„Prínos kurzu je vo veľkej miere pre môj osobný rast, ale zároveň aj pre dobro školy, rodičov a, samozrejme, žiakov.“

„Človek získa iný pohľad na mnohé veci, ktoré súvisia s procesom edukácie, získa cenné rady od lektorov, kolegov a dokáže si uvedomiť, že každá situácia je riešiteľná. :-)“

„Kolegom by som ho odporučila ako cenný čas, keď spoznajú seba, ako my fungujeme a ako my svojím správaním ovplyvňujme žiakov a študentov.“

„Bolo to objavenie nového pohľadu na pedagogickú prax.“