kurzy obsah

nazov-kurzu
FARS - Formácia animátorov rodinných stretiek

kurzy obsah

prihlasovanie-stav
NA OBJEDNÁVKU

Ako reagovať, ak si jeden z účastníkov vášho stretka neustále berie slovo, alebo opakovane porušuje vopred dohodnuté pravidlá? Čo robiť, ak niekto predostrie kontroverznú tému a spúšťa sa konflikt? Prípadne ako sa vysporiadať s pasivitou členov vášho stretka?

kurzy defaults

datum
Dátum:

kurzy obsah

datum

kurzy defaults

cas
Čas:

kurzy obsah

cas
so: 09:00 - 17:00
ne: 08:45 - 15:30

kurzy defaults

rozsah
Rozsah:

kurzy obsah

rozsah
2 dni

kurzy defaults

miesto
Miesto:

kurzy obsah

miesto
podľa požiadavky

kurzy defaults

kapacita
Kapacita:

kurzy obsah

kapacita
16 účastníkov


kurzy defaults

obsah
Komu je kurz určený?

 • absolventi základného kurzu "ASAP - Ako sprevádzať a pomáhať"

kurzy defaults

obsah2
Čo vám kurz prinesie?

 • rozšírite si svoje komunikačné zručnosti vo vedení diskusie na stretkách
 • získate zručnosti zvládania konfliktných situácií v skupine súvisiacich s názorovou rozdielnosťou jej členov
 • získate zručnosti, ako sa dá viesť skupina k spoločnej dohode
 • posilníte si sebavedomie pri vystupovaní vďaka rozšíreniu si svojich kompetencii v oblasti rétoriky
 • získate základné zručností facilitácie – moderovaného vedenia diskusie v skupine
 • objasníte si dôležitosť dodržiavania etických princípov a vytvárania dôvery

kurzy defaults

forma
Forma realizácie:

 • kurz je vedený formou prednášok, praktických cvičení, individuálnej práce, práce v skupinkách a vzájomného zdieľania. Súčasťou programu počas oboch dní je aj svätá omša.

kurzy defaults

cena
Cena kurzu:

 • cena kurzu je 175 EUR/účastník. V cene sú zahrnuté materiály a občerstvenie počas kurzu. V cene nie sú zahrnuté obedy a ubytovanie, ktoré si zabezpečuje každý účastník individuálne
 • ak by mali byť financie prekážkou vašej neúčasti na kurze, prosíme, kontaktujte nás e-mailom ohľadom možnosti zľavy

 

kurzy defaults

lektori
Lektori kurzu:

Kurz vedú manželia Katarína a Kamil Baginovci, saleziáni spolupracovníci, ktorí vedú Poradenské centrum pre rodiny – FAMILY GARDEN. Sú manželmi 32 rokov, majú 4 deti a 5 vnúčat. Majú viac ako 20-ročnú prax v práci s manželmi a snúbencami a viac ako 35-ročnú pedagogickú prax v práci s deťmi a mládežou. 


Mgr. Katarína Baginová, PCC (ICF)

 • pedagogička a lektorka
 • koučka, členka ICF (International Coach Federation) - www.icf.sk
 • Practitioner of Lumina Learning - www.luminalearning.com
 • certifikácia v „Komunikácia v konflikte“ a vo „Vzdelávanie v párovom poradenstve“

 

Ing. Kamil Bagin

 • projektový manažér a lektor
 • certifikácia v „Facilitácia - vedenie stretnutí“ a "Práca s párom a rodinou"
 • Practitioner of Lumina Learning - www.luminalearning.com
 • 25-ročná manažérska skúsenosť v medzinárodnej spoločnosti

 

don Cyril Slíž SDB

 • salezián a kňaz

Čo o ASAP povedali účastníci dvoch pilotných kurzov sa dozviete v nasledovných videách:

Viac o pilotných kurzoch nájdete aj tu:
jún 2021
júl 2021