Vzdelávací kurz pod názvom „ASAP – Ako sprevádzať a pomáhať“, ktorý sa prvýkrát konal v júni 2021, sa pre veľký záujem zo strany saleziánov spolupracovníkov na Slovensku uskutočnil opäť. Tentoraz počas druhého júlového víkendu a ešte s väčším počtom účastníkov. Celkom ich prišlo 19, z toho 8 manželských párov meralo cestu z rôznych miest Slovenska. Najväčšie zastúpenie mal Prešov a druhým najsilnejším mestom, čo do počtu účastníkov, bola Trnava. Všetci vyjadrili veľkú túžbu po rozvoji svojich komunikačných zručností, ale aj vlastnej formácii. Zo spätných väzieb bolo vnímať mimoriadne ocenenie lektorskej spolupráce kňaza a laikov, ktorá je v dnešnej Cirkvi veľmi vítaná.

„Odnášam si skúsenosť, že v saleziánskej rodine sa vďaka vytrvalosti, obetavosti pokorných ľudí podarilo skĺbiť v ponúknutom programe odbornosť so saleziánskym duchom služby v manželstve, v rodinách…  Zažiť spoločenstvo ľudí s rovnakými hodnotami bolo pre mňa obohatením.“
účastník ASAP-u

Keď sa vzdelávajú tí, ktorí pomáhajú