Nový školský rok 2022/23 sme odštartovali ďalšou sériou kurzov ASAP. V poradí už ôsmy kurz, ktorý sa konal v našom centre v Bratislave absolvovalo 17 účastníkov, z toho 7 manželských párov. Teší nás, že bol naším spolulektorom tentokrát salezián a kňaz, don Marián Husár SDB, ktorý pôsobí ako správca farnosti Panny Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici. Účastníci vytvorili veľmi otvorené a dôverné spoločenstvo. Veríme, že im ponúknuté podnety, zručnosti a vedomosti budú užitočné  v ich službe iným, ale aj v ich vzájomnej komunikácií. 

Čo najcennejšie si z kurzu odnášajú? Ponúkame niektoré z ich vyjadrení:

„Kurz ma nakopol vnímať aj manželstvo ako projekt a chcieť pracovať na ňom. Aby sme mohli snúbencom dávať, musíme mať z čoho… aby to z našej strany nebola iba krásna teória.“

„Správne viesť rozhovor, keď sa mi niekto s niečím zverí. Riešiť problémy nielen s jedným (napr. s manželkou), ale s obidvoma, ak sa to bude dať. Vedieť si stanoviť hranice v komunikácii.“

„Poznanie, že potrebná odpoveď sa skrýva v samotnom sprevádzanom a nie vo mne.“

A prečo by kurz jeho účastníci odporúčali aj iným?

„Môže ti pomôcť aj v úplne bežných komunikačných situáciách. Dostaneš za krátky čas toľko rôznorodých informácií, ktoré by si dlho a prácne hľadal… zároveň si v príjemnom prostredí, máš ponúkaný kresťanský pohľad na vec.“

„Na kurze som spoznala seba, svoje reakcie, učila som sa správne komunikovať a v komunikácii nezraňovať druhých. Je dôležité, aby sme sa to učili viacerí, a tak si navzájom pomáhali, pre toto by som to odporučila aj iným.“

ASAP opäť v našom centre
Tagy: