Počas prvej decembrovej soboty sa uskutočnil tretí zo série workshopov pre manželov pod názvom „Ako byť lepšími rodičmi našich detí“. Manželia Kamil a Katarína Baginovci tentoraz ponúkli viacero zaujímavých tém z oblasti výchovy detí, komunikácie s deťmi v ich rôznych vekových obdobiach, deti a internet, dôležitosti pravidiel vo výchove či budovania vzťahov v širšej rodine. Tak ako počas predchádzajúcich worskhopov, aj teraz ponúkli okrem iného aj svedectvo z vlastného manželstva a rodiny. Účastníci mali príležitosť zodpovedať si na otázky formou individuálnych zamyslení či zdieľať sa navzájom v rámci manželskej dvojice, prípadne v skupinkách s inými pármi.

Zo spätných väzieb účastníkov:

„Zistili sme, že všetci máme podobné problémy a nie sme najhorší rodičia na svete :-). Získali sme aj veľa inšpirácie a upevnenia toho, čo sme aj doteraz považovali za dobré a správne.“

„Našli sme nové pravidlá a spôsoby komunikácie s našimi deťmi.“

„Veľmi dobre strávený čas s vtipnými a fundovanými lektormi, kde si upevníš svoju dôležitú pozíciu rodiča a veľa sa naučíš bez toho, aby si sa cítil nemožný.“

„Najviac pre nás bola časť o vykomunikovaní si hraníc vo výchove. Návod na rozhovory s deťmi a pomocné otázky. Zamyslenie nad tým, čo chcem z deti vychovať.“

„Tento kurz dáva podnety, ako zlepšiť komunikáciu v rodine, inšpiruje k premýšľaniu a rozhovorom o podstate vzťahov.“

„Životná skúsenosť lektorov, nie iba naučené frázy. Triezvy pohľad na výchovu deti, vzťah s rodičmi a nástrahy modernej doby/internetov/ rôznych druhov "výchovných metód". Priestor pre každého, mladý/starý, veľa detí/málo detí...“

Workshop o výchove detí
Tagy: