Prvé dni letných prázdnin zvyknú byť pre školákov a ich rodičov veľkou úľavou. Už menej to platí pre učiteľov, ktorí majú počas týchto dní ešte plné ruky práce. Podobne tomu je aj v prípade materských škôlok. Jedna z nich – Cirkevná materská škôlka Márie Mazzarellovej sa napriek tomu rozhodla poskytnúť svojim učiteľkám priestor na osobný rozvoj vo forme absolvovania nášho vzdelávacieho kurzu “Ja ako triedny učiteľ” práve v tomto čase. Zo spätných väzieb účastníčok bolo zjavné, že aj napriek horúcemu počasiu a prvotnej únave sa v piatok popoludní a v sobotu počas celého dňa veľmi odhodlane a postupne viac a viac vnárali do jednotlivých tém kurzu, pričom si zároveň prechádzali svojou cestou sebapoznania.

“Z kurzu si odnášam poznanie, že sa dá komunikovať s ľuďmi aj inak, lepšie a so zameraním na nich, nie seba.”

“Najviac ma zaujali konkrétne príklady ako vychovávať deti a reagovať vhodnou komunikáciou na rodičov, lebo mi to príde využiteľné v MŠ.”

Učiteľky z CMŠ sa vzdelávali