Vzdelávací kurz „ASAP – Ako Sprevádzať A Pomáhať“ si podľa reakcií verejnosti nachádza postupne viac a viac priaznivcov, ale aj nových absolventov. Stali sa nimi tiež účastníci tretej série kurzu, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Family Garden v dňoch 17. – 19. 9. 2021. Na kurze sa stretli manželia aj jednotlivci z rôznych farností a spoločenstiev v rámci Slovenska. Okrem nových zručností a vedomostí, ktoré môžu zlepšiť ich službu prípravy snúbencov na spoločný život, účastníci ocenili cenné podnety pre ich sebauvedomenie a obohatenie ich vlastného manželstva. V neposlednom rade sa účastníkom kurzu, vďaka otvorenosti a vzájomnému zdieľaniu, opäť podarilo vytvoriť silné spoločenstvo, naplnené vzájomnou dôverou a rešpektom.

Zo spätných väzieb účastníkov:

„Z kurzu si odnášam cenné zručnosti pri sprevádzaní manželských párov, predovšetkým ako konkrétne posilniť párový život v manželstve, nie “moje”, ale “naše” sprevádzaného páru na 1. mieste a ako počúvať sprevádzaný pár “ušatým srdcom”.“

„Váš kurz má ohromný zmysel pre osobnú formáciu a zlepšenie svojich zručností a tiež pre získanie množstva inšpirácii.“

„Tento kurz by malo absolvovať čo najviac ľudí, lebo robíme chyby v spôsobe komunikácie, zbytočne spôsobujeme zranenia svojim blízkym aj aj ostatným ľuďom. A to ma mrzí.“

Noví absolventi kurzu ASAP