ASAP Plus je názov programu, ktorým pokračuje systematická formácia tých, ktorí si už prešli vzdelávacím kurzom „ASAP – Ako sprevádzať a pomáhať“. 

Počas druhého májového víkendu sa uskutočnil prvý zo série takýchto workshopov, tentokrát na tému, ktorú si absolventi ASAP-u vyžiadali ako prvú. Dva dni sme sa venovali tomu: „Ako viesť sprevádzajúci rozhovor, ktorý vedie k zmene“. Účastníci workshopu mali okrem teoretických poznatkov priestor aj na praktické precvičovanie takejto formy rozhovorov. Čo o svojej skúsenosti z kurzu povedali a prečo by ho odporučili aj druhým:

„Žijem v prostredí, v ktorom som zvyknutá, že mi niekto radí, poradí, ja poradím… Radíme si navzájom, ale zmena neprichádza. Tento kurz ma naučil, ako “neradiť”, aby nastala zmena, aby človek mohol urobiť rozhodnutie zmeniť svoj život.“

Jana Pantoková, Bobrov

„Tu tvoj život naberie NOVÝ smer. Tu ti pomáhajú oslobodiť sa od samého seba. Tu pochopíš, čo znamená milovať.“

Mária Andilová, Košice

„Odporučil by som tento kurz pre vašu skvelú odbornú zdatnosť a pripravenosť. Pretože každý by mal vedieť komunikovať láskavo, empaticky, sprevádzajúco a povzbudzujúco, s rešpektom a úctou. A vy viete, ako na to.“

Marián Kolenčík, Trnava

„Konečne sa niekto systematicky a odborne venuje komunikácii a vzťahom tak, že ponúka uchopiteľné nástroje na konkrétne zlepšenia, zmenu myslenia, postojov, vnáša pravidlá etiky a “nehy” do našich komunikačných “chájd obitých latami”. No nevyuži to.“

Štefan Orkuty, Košice

„Odporučila by som ho každému, pretože oslobodzuje, dáva silu a každý hľadá “svoju pravdu”.“

Angie Drahovská, Bratislava

„Všetci robíme tú istú chybu, že radíme, odporúčame, sme plní seba a tak preberáme zodpovednosť za rozhodnutia iných. A tí druhí potom nerastú. Každému by to veľmi pomohlo aj v bežnej komunikácii. Aj keby neviedol vyslovene sprevádzajúce rozhovory.“

Stanislav Andil, Košice

Ako lepšie viesť sprevádzajúci rozhovor?