V polovici septembra sme sa v jeden podvečer opäť na chvíľu presunuli do online prostredia s ponukou webináru na tému Ako dávať a prijímať spätnú väzbu“. Toto vzdelávanie je súčasťou programu ASAP Plus, v rámci ktorého ponúkame absolventom základného kurzu ASAP rôzne tematické workshopy a webináre. Ide o témy, ktoré ich najviac zaujali a v ktorých sa chcú aj naďalej vzdelávať, a tak získavať nové vedomosti a zručnosti. Najbližšie plánované podujatie bude začiatkom decembra 2022 vo Family Garden. Bude to dvojdňový workshop na tému „Ako viesť sprevádzajúci rozhovor, ktorý vedie k zmene“.

Čo najcennejšie si z webinára odniesli jeho účastníci? Tu je zopár ich odpovedí:

„Odnášam si niekoľko nových spôsobov, o ktorých som doteraz nepočula, že je dobré tak reagovať… a verte, že ich veru vyskúšam – doma aj v práci.“

„Cenné rady, ktoré mi pomáhajú uvedomiť si hodnotu človeka, ktorému chcem dať spätnú väzbu.“

„Že spätná väzba môže byť užitočné info.“

Webinár o spätnej väzbe