Rok 2020 bol pre všetkých náročný, ale vo FG nám priniesol aj veľa krásnych okamihov. Zamerali sme sa na ne v našej novej výročnej správe za uplynulý rok.

Nech vás čítanie obohatí a povzbudí, aby ste služby nášho centra využili alebo odporúčali iným. Ďakujeme za vašu podporu!

Sme tu pre vás 🙂

A prečo máme tentoraz takýto „šikmý” dizajn? Bol to nápad našej grafičky Janky, ktorá k tomu napísala: „Mnohí z nás sa dostali na šikmú plochu, ale zároveň nás táto neistota posúva smerom nahor… Nestagnujeme na rovine, ale stúpame. Čo je bez chvenia, nie je pevné.”

👍

 

Ak chcete podporiť našu činnosť finančne: https://familygarden.sk/podporte-nas/

Výročná správa o našej činnosti – rok 2020