FAMILY GARDEN môžete podporiť jednorazovým darom, alebo pravidelnými platbami na číslo účtu:

IBAN: SK46 0200 0000 0034 4751 6859

Ďakujeme!

Podporiť nás môžete aj cez portál ludialudom.sk

 

Alebo v rámci projektu Daj na to, ktoré je súčasťou saleziánskeho diela v Bratislave – Trnávke

Taktiež môžete využiť Pay by square platbu – stačí naskenovať príslušný QR kód bankovou aplikáciou vo Vašom telefóne

 

 

10 €

 

 

 

20 €

 

 

30 €