FAMILY GARDEN môžete podporiť jednorázovým darom alebo trvalými aj keď maličkými platbami na číslo účtu:

IBAN: SK46 0200 0000 0034 4751 6859

Podporiať nás môžete aj cez portál darujme.sk,

Podporiť nás môžete  10 eurami využitím QR kódu PAY by square