Opäť prinášame našu výročnú správu aj v anglickom preklade, lebo veríme, že model pomoci rodinám, ktorý sme za posledné roky vybudovali, môže byť inšpiráciou aj pre zahraničné organizácie, ktoré sa tejto téme venujú.

 

Výročná správa 2018 v angličtine/Report on Activities 2018