Provinciálna rada Združenia saleziánov spolupracovníkov (ASC) na Slovensku sa rozhodla podporiť osobnostný rozvoj svojich členov. A tak vznikol rozvojový program pod názvom „Ak chceš lepšie a užitočnejšie pomáhať iným, potrebuješ poznať seba“. Kľúčovým prvkom projektu je psychometrický nástroj Lumina Emotion, ktorý podporuje jednotlivcov, ale aj tímy, aby lepšie vychádzali so svojim okolím a zefektívnili svoju prácu. Zameriava sa na spoznanie, prispôsobenie a zvládanie každodenných emócií za účelom vyrovnanejšieho a zmysluplnejšieho správania sa. 

Program pozostáva z troch častí: 51 stranového osobného portrétu, vygenerovaného na základe online dotazníka so 150 otázkami, celodenného interaktívneho workshopu a nakoniec individuálneho koučovacieho rozhovoru v trvaní 90 min. Účastníci sú rozdelení na dve skupiny: Východ a Západ. Skupina Východ absolvovala celodenný workshop v polovici októbra v Košiciach a skupina Západ presne o mesiac v Bratislave. Malú fotogalériu z oboch podujatí nájdete v článku nižšie. Väčšina účastníkov má za sebou už aj individuálny koučovací rozhovor. Tu je zopár z ich reakcií na celý rozvojový program:

„Z workshopu si odnášam množstvo nových informácií ohľadom emócií, ale aj odpovedí na moje vlastné vzorce správania v konkrétnych situáciách. Z individuálneho koučovacieho rozhovoru zase utvrdenie v poznaní, že autorom ako aj hnacím motorom mojej osobnej zmeny môžem byť ja sám.

Jozef Zajac

„Celý program by som odporučila každému, komu čo i len trochu záleží na hlbšom sebapoznaní, lepšom vnímaní druhých a nasmerovaní vlastných reakcií vo vzťahoch tak, aby vzťahy prekvitali, nie boli zraňované.

Marta Falisová-Jacková

 

„Z celodenného workshopu si odnášam vedomie svojich silných, ale aj slabých stránok, ako s nimi pracovať, aby som bola šťastná nielen ja, ale aj ľudia, s ktorými žijem, pracujem, budujem vzťahy. Niektoré odhalenia mojej osobnosti boli pre mňa prekvapujúce, ale zároveň povzbudením, že sa vždy môžem posúvať dopredu. Tento program by som odporučila naozaj každému, kto sa snaží spoznať samého seba. Manželom, rodičom animátorom, kňazom, učiteľom, ale zvlášť všetkým, ktorí denne pracujú s ľuďmi.

Ľudmila Straková

„V koučovacom rozhovore som pochopila, že je pre mňa veľmi ťažké vyjadriť, niekedy aj pomenovať, moje potreby a pocity. Rozhovor mi priniesol cestu zo začarovaného kruhu, ako ísť vpred. Program by som odporučila absolvovať všetkým snúbencom, rodičom, vychovávateľom. Učme sa hľadať skryté poklady v nás, aby sme mladým vedeli pomôcť nájsť ich poklady.

Renáta Kureková

A ako to vyzerá na workshope, kde sa to od rána do večera hemží emóciami? Nech sa páči, ponúkame vám náhľad do atmosféry workshopu v Košiciach:

a v Bratislave:

V ASC investujú do svojho osobného rozvoja