Tak znie názov vzdelávacieho kurzu, ktorý sa konal v online forme počas dvoch večerov – 17. februára a 17. marca. Jeho hlavným cieľom je posilniť výchovnú rolu trénera, identifikovať kľúčové prvky práce na osobnostnom rozvoji zverenca a tiež to, ako zlepšiť vzťahy s deťmi, ale aj ich rodičmi. Online platforma opäť umožnila prepojiť celé Slovensko. Tréneri a trénerky sa pripojili zo Snežnice, Oravskej Polhory, Dubnice nad Váhom, Bardejova, Novote, Žiliny, Prešova a Bratislavy. Z hľadiska športov, ktorým sa tréneri venujú dominoval futbal, ale svoje zastúpenie si našli aj florbal, volejbal a atletika. Rôzny bol aj vek detí, ktorým sa tréneri venujú: od 6 až do 18 rokov.

Kurz viedli manželia Katarína a Kamil Baginovci, ktorí nadviazali na úspešnú predchádzajúcu spoluprácu s domácim futbalovým klubom SDM Domino v Bratislave.

A čo si z kurzu odnášajú jeho účastníci?

Tu je zopár svedectiev priamo od nich:

„Ďakujem za túto možnosť. Odnášam si skúsenosti, nové poznatky a informácie.“

„Bol som veľmi spokojný s obsahom. Dostal som viac, ako som očakával. Uvedomil som si, ako veľmi vplývame na svojich zverencov.“

„Oprášenie niektorých už známych a poznanie a upriamenie aj nových pohľadov na prácu trénera, ktorá má byť naozaj viac ako o samotnom športovom výkone. Takže za mňa potvrdenie správneho smerovanie v tejto oblasti.“

Tréner – vychovávateľ a formátor mladých
Tagy: