Sme veľmi radi, že sa nám napriek viacerým presunom termínu kvôli pandemickej situácii predsa len podarilo zorganizovať vzdelávací kurz „ASAP – Ako sprevádzať a pomáhať“ prezenčne v našich priestoroch. 11 účastníkov, z toho 5 manželských párov, z rôznych kútov Slovenska opäť v spätných väzbách potvrdili, že môcť sa vidieť z očí do očí, zdieľať sa, klásť otázky, pracovať v skupinách, ale najmä objaviť viacero možností sebarozvoja bolo pre nich veľkým obohatením. Lektorský tandem Katky a Kamila tentokrát doplnil salezián don Ján Maturkanič. Nechýbali prednášky, precvičovanie, diskusie, rôzne aktivity (vrátane súťažných), ale predovšetkým veľmi uvoľnená a priateľská atmosféra. Dokonca sme si nenechali ujsť ani štart našej skvelej Petry Vlhovej v zjazde svetového pohára. 🙂 A ako kurz vnímali samotní účastníci a čo si z neho odniesli? Z ich reakcií vyberáme:

„Odnášam si utvrdenie sa o dôležitosti venovať sa týmto témam, najskôr ako pár sami pre seba, potom ako príležitosť skvalitniť službu iným.“

„Potvrdzovanie, že veľa vecí v živote mám vo svojich rukách – v mojom prístupe k nim. Z toho mi vyplýva prijať zodpovednosť a na jej základe pracovať na sebe.“

„Lepšie poznanie samého seba.“

Už teraz sa tešíme na ďalšie pokračovanie kurzu, najbližšie v apríli. Viac info nájdete na: https://familygarden.sk/ponukame/vzdelavacie-kurzy/asap/

 

Nový rok sme odštartovali ASAP-om