Latest Past Akcie

V čom tkvie tajomstvo dobrej komunikácie?

Poradenské centrum pre rodiny – FAMILY GARDEN Pavlovičova 3, Bratislava-Trnávka

workshop "PÁRty", pre mladých ľudí - páry a jednotlivcov (VŠ 1.-2.r) zo saleziánskeho strediska na Miletičke

V čom tkvie tajomstvo dobrej komunikácie?

Poradenské centrum pre rodiny – FAMILY GARDEN Pavlovičova 3, Bratislava-Trnávka

workshop "PÁRty", pre mladých ľudí - páry a jednotlivcov zo saleziánskeho strediska na Trnávke

V čom tkvie tajomstvo dobrej komunikácie?

Poradenské centrum pre rodiny – FAMILY GARDEN Pavlovičova 3, Bratislava-Trnávka

workshop "PÁRty", pre mladých ľudí - páry a jednotlivcov (VŠ 3.-4.r) zo saleziánskeho strediska na Miletičke