V piatok 7. mája 2021 sa hneď zrána vo Family Garden pootvárali „okienka“ celodenného online vzdelávania. Tentoraz boli účastníčkami rehoľné sestry, ktoré zaujal workshop pod názvom „Ako vykročiť k spokojnejšiemu zasvätenému životu“.

Cieľom kurzu je napomôcť rehoľným sestrám dešifrovať realitu vlastnej osoby, spoznanie samej seba ako daru pre budovanie spoločenstva. Taktiež rozpoznať a pracovať s kľúčovými prvkami, ktoré tvoria základ pre vytváranie harmonických vzťahov.

Teší nás, že na toto vzdelávania sa prihlásili sestry až zo siedmich reholí, dokonca kontemplatívnych (vrátane predstavených), ktoré spolu s lektormi, sr. Evou Rušínovou FMA a manželmi Baginovcami, vytvorili veľmi otvorené, diskrétne a zároveň vzácne spoločenstvo.

 

Čo najviac zaujalo účastníčky? Z ich reakcií ponúkame:

„skúsenosti zo života, usmernenia, rady pre každodenný život v budovaní vzájomných vzťahov v spoločenstve“

„že sa dotýkate tém, ktoré sú v reholiach, ale nevieme si s nimi rady. Ponúknite kurz zodpovedným, aby ho zaradili do “povinnej” formácie

lepšie porozumenie citovosti, návod na úspešnú komunikáciu konfliktov“

„postoj nádeje, že vzťahy sa dajú budovať vhodnou komunikáciou“

„možnosť sebapoznania, príležitosť k zmene smerom k lepšiemu a kvalitnejšiemu životu, pocit bezpečia, úcta k ľuďom, postoj pokory – že ste sa prezentovali ako tím, ktorý hľadá riešenia s vyššou pravdepodobnosťou, nie so 100 % úspešnosťou“

👉 Viac o našich vzdelávacích kurzoch: tu

 

 

Workshop pre rehoľné sestry