Mám doma Sväté Písmo – a čo ďalej? Tak znel názov webinára, ktorý naše centrum ponúklo v adventnom čase širšej verejnosti. Hosťom webinára bola ThDr. Lucia Hidvéghyová, PhD. z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorá sa venuje Svätému písmu, židovsko-kresťanským vzťahom a judaizmu. V hodinovom webinári sa venovala najmä témam Božieho Slova, Svätého Písma a jeho vzťahu k Božiemu Slovu, objasnila spôsob zostavenia katolíckeho kánonu a poskytla tipy na to, ako čítať Sväté Písmo. Jej pútavé a najmä zanietené slová zanechali silné dojmy u takmer 60 účastníkov webinára. Z ich reakcií vyberáme:

„Ďakujem. Bolo cítiť, že to nie sú len teórie a poučky z hlavy, ale že tie veci vychádzajú zo srdca…”

„Ďakujem za obsažnú prednášku a úctu k Božiemu slovu, ktorú bolo z Vás cítiť.”

„Vďaka, že nešlo o nudnú teologickú prednášku, ale malo to silu Slova.”

„Bohu i vám vďaka. Motivovali ste mňa i manžela. Vďaka že Boh skrze vás pôsobí.”

„Ďakujem za hutný šťavnatý obsah, rád by som išiel ďalej v takomto formáte.”

„Veľká vďaka za vedenie webinára, za jeho štruktúru, zrozumiteľnosť, usmernenie čomu sa budete venovať. Bolo to obohacujúce.”

„Krásne slová o Božom slove. Množstvo nových informácií. Konečne chápem. Veľmi jednoducho ste vysvetlili zložité.”

„Vďaka vám za nápaditú ponuku skvelého odborníka s hodnotnou témou.”

„Ďakujem za túto príležitosť, hlavne v tomto adventnom čase som si čas stíšenia veľmi užila. Nech vám všetkým, ktorí sa na organizácii podieľali Boh odmení stonásobne všetku námahu!”

Webinár o Svätom Písme