Počas októbrového víkendu, v dňoch 16. – 17. 10, sme mali príležitosť byť hostiteľmi zasadania provinciálnej rady saleziánov spolupracovníkov (PR ASC). Okrem svojej agendy sa členovia PR ASC mohli oboznámiť s celým dielom Family Garden. Predovšetkým vzdelávaním ASAP a jeho plánovaným pokračovaním, ktoré je aktuálne súčasťou formácie manželských párov a jednotlivcov v službe snúbencom či mladým manželom. Taktiež to bola príležitosť na diskusie o vzájomnej spolupráci a podpore. Veľkým obohatením bola aj prítomnosť provinciála saleziánov na Slovensku, don Petra Timka SDB.

Vzácni hostia v našom centre