Ďalší zaujímavý rok je za nami. Pozývame vás pripomenúť si kľúčové udalosti života Family Garden v našej aktuálnej Výročnej správe za rok 2019. Veríme, že vás zaujme a že poslúži každému, kto by sa chcel o nás dozvedieť viac, prípadne by chcel využiť naše služby. Sme tu pre vás aj naďalej.

Výročná správa o našej činnosti – rok 2019