Výcvikový kurz Kresťanský kouč- jar 2020 prebehol kvôli korone takmer celý v online prostredí. Napokon sa účastníci predsa len so svojimi lektormi stretli a spoznali aj naživo:) Sme veľmi radi, že komunita kresťanských koučov na Slovensku je bohatšia o ďalších 17 nových členov.

Výcvikový kurz Kresťanský kouč – jar 2020