Veľmi nás teší, že po dvoch rokoch sme mohli opäť v našich priestoroch hostiť zamestnancov Rodinného centra Mamy Margity (RCMM) na tradičnej vianočnej kapustnici. Táto milá akcia je príležitosťou na chvíľu sa zastaviť v predvianočnom pracovnom nápore. Vzájomne sa viac spoznať a obohatiť iných skúsenosťou svojho povolania a služby, ktorú v rámci RCMM každý z nás ponúka. Skutočne vynikajúcu kapustnicu nám, ako to už býva tradíciou, opäť navarili ochotní farníci zo saleziánskeho strediska na Trnávke. Veľká vďaka patrí bratom saleziánom, ktorí znova zabezpečili kompletné pohostenie, nápoje všetkého druhu a tiež sladké a slané dobroty. K ponuke domácich dobrôt hojne prispeli aj viacerí účastníci podujatia. Celý večer sa niesol v duchu vďačnosti a spolupatričnosti všetkých prítomných, zástupcov zložiek pôsobiacich v RCMM: materskej školy Mamy Margity, materského centra Margarétka, zdravotného strediska, lekárne a Family Garden. Veríme, že si prítomní odniesli domov kúsok z príjemnej, ba priam rodinnej atmosféry, ktorú sa darí v rámci RCMM spoločne vytvárať a do ktorej každý rád prispieva.

Vianočná kapustnica v RCMM