Tréner - vychovávateľ
a formátor mladých

Prihlasovanie ukončené

Vzdelávací kurz pre trénerov je zameraný na posilnenie výchovnej roly trénera, na identifikáciu kľúčových prvkov práce na osobnostnom rozvoji zverenca a na to, ako zlepšiť vzťahy s deťmi, ale aj ich rodičmi.


Dátum:

 

Čas:

18:30 - 21:00

Rozsah:

5 hod 
(2 x 2,5 hod)

Miesto konania:

online (Zoom)

Kapacita

12 účastníkov


Z pilotnej série workshopov:

Predseda SDM Domino - objednávateľ workshopov

Tréner SDM Domino - účastník workshopov

Ciele a obsah:

 • osvojiť si prvky efektívnej komunikácie so zverencom, rodičom, kolegom (individuálny prístup najmä pri deťoch mladších ako 10 rokov)
 • získať zručnosti na zvládanie vlastných emócií a na riešenie náhlych konfliktov
 • objaviť inšpirácie možných spôsobov osobnostného hodnotenia zverencov s využitím tímového koučingu
 • spoznať techniky naladenia samého seba na tréning
 • získať námety ako sa čo najlepšie pripraviť na stretnutie s rodičmi zverencov

Formou prednášok a praktických cvičení vám ponúkame inšpirácie, ako individuálne pristupovať ku každému jednotlivému zverencovi, ako zvládnuť náročný rozhovor s ním, prípadne s jeho rodičom. Objasníme si, čo je to konflikt, jeho prvky a ako konflikty zvládať. Taktiež si povieme o možných spôsoboch hodnotenia zverencov, hlavne čo sa týka ich prejavov správania. V neposlednom rade si ukážeme, ako sa čo najlepšie pripraviť na stretnutia s rodičmi či ako prijať, pochopiť a ovládať vlastné emócie.


Cena kurzu:

45 EUR/účastník. V cene sú zahrnuté pracovné materiály.


Lektori kurzu:

 • riaditeľka centra
 • koučka (ICF)
 • lektorka a mentorka
 • projektový manažér centra
 • lektor

Mgr. Katarína Baginová, PCC (ICF)

 • profesionálna koučka,
 • členka ICF (International Coach Federation) - www.icf.sk
 • Practitioner of Lumina Learning - www.luminalearning.com
 • certifikácia v "Komunikácia v konflikte"
 • pedagogička a lektorka
 • 30 ročná skúsenosť práce s deťmi a mládežou

 

Ing. Kamil Bagin

 • projektový manažér a lektor
 • certifikácia v "Facilitácia  - vedenie stretnutí"
 • 25 ročná manažérska skúsenosť v medzinárodnej spoločnosti
 • 30 ročná skúsenosť práce s deťmi a mládežou

 


Odborní konzultanti kurzu:

 • salezián a kňaz
 • duchovná správa
 • konzultant vzdelávacích kurzov
 • salezián
 • konzultant vzdelávacích kurzov

Don Cyril Slíž, SDB

 • salezián a kňaz
 • duchovná správa
 • konzultant vzdelávacích kurzov

 

Mgr. Radovan Rumanovič

 • salezián
 • predseda futbalového klubu SDM Domino, Bratislava
 • konzultant vzdelávacích kurzov

 


Zo spätných väzieb účastníkov:

“Všetko, čo sa tu hovorilo bolo z praxe a veľmi užitočné.”

“Veľký pokoj a nová inšpirácia, iskra, vzpruha, ktorú cítim po týchto dvoch dňoch. Nový pohľad, obnovenie chute a radosti do ďalšej práce. Budem veľmi odporúčať.”

“Najmä to, že prínos kurzu je vo veľkej miere pre môj osobný rast, ale zároveň aj pre dobro školy, rodičov a samozrejme žiakov. ”

“Človek získa iný pohľad na mnohé veci, ktoré súvisia s procesom edukácie, získa cenné rady od lektorov, kolegov a dokáže si uvedomiť, že každá situácia je riešiteľná. :)”

“Kolegom by som ho odporučila ako cenný čas, kedy spoznajú seba, ako my fungujeme a ako my svojím správaním ovplyvňujme žiakov a študentov.”

“Bolo to objavenie nového pohľadu na pedagogickú prax.”