Tréner - vychovávateľ a formátor mladých

Prihlasovanie už čoskoro

Vzdelávací kurz pre trénerov je zameraný na posilnenie výchovnej roly trénera, na identifikáciu kľúčových prvkov práce so zverencami a na budovanie vzájomných vzťahov s deťmi a s ich rodičmi.


Dátum:

jar 2021

Čas:

09:00 - 17:00

Rozsah:

1 deň

Miesto konania:

Family Garden

Kapacita

20 účastníkov


Ciele a obsah:

 • osvojiť si prvky efektívnej komunikácie so zverencom, rodičom, kolegom (individuálny prístup najmä pri deťoch mladších ako 10 rokov)
 • získať zručnosti na zvládanie vlastných emócií a na riešenie náhlych konfliktov
 • objaviť inšpirácie možných spôsobov osobnostného hodnotenia zverencov s využitím tímového koučingu
 • ako naladiť samého seba na tréning a na stretnutie s rodičmi zverencov

Formou prednášok a praktických cvičení vám ponúkame inšpirácie, ako individuálne pristupovať ku každému jednotlivému zverencovi, ako zvládnuť náročný rozhovor s ním, prípadne s jeho rodičom. Objasníme si, čo je to konflikt, jeho prvky a ako konflikty zvládať. Taktiež si povieme o možných spôsoboch hodnotenia zverencov, hlavne čo sa týka ich prejavov správania. V neposlednom rade si ukážeme, ako sa čo najlepšie pripraviť na stretnutia s rodičmi či ako prijať, pochopiť a ovládať vlastné emócie.


Cena kurzu:

65 EUR/účastník (uvádzacia cena). V cene sú zahrnuté materiály a občerstvenie počas kurzu. Obed si zabezpečuje každý účastník individuálne.


Lektori kurzu:

 • riaditeľka centra
 • koučka (ICF)
 • lektorka a mentorka
 • projektový manažér centra
 • lektor

Odborní konzultanti kurzu:

 • salezián a kňaz
 • duchovná správa
 • konzultant vzdelávacích kurzov
 • salezián
 • konzultant vzdelávacích kurzov

Zo spätných väzieb účastníkov:

“Všetko, čo sa tu hovorilo bolo z praxe a veľmi užitočné.”

“Veľký pokoj a nová inšpirácia, iskra, vzpruha, ktorú cítim po týchto dvoch dňoch. Nový pohľad, obnovenie chute a radosti do ďalšej práce. Budem veľmi odporúčať.”

“Najmä to, že prínos kurzu je vo veľkej miere pre môj osobný rast, ale zároveň aj pre dobro školy, rodičov a samozrejme žiakov. ”

“Človek získa iný pohľad na mnohé veci, ktoré súvisia s procesom edukácie, získa cenné rady od lektorov, kolegov a dokáže si uvedomiť, že každá situácia je riešiteľná. :)”

“Kolegom by som ho odporučila ako cenný čas, kedy spoznajú seba, ako my fungujeme a ako my svojím správaním ovplyvňujme žiakov a študentov.”

“Bolo to objavenie nového pohľadu na pedagogickú prax.”