Teší nás neustály záujem o vzdelávací kurz “ASAP – Ako Sprevádzať A Pomáhať”. Vďaka nemu sme mohli zrealizovať, v poradí už siedmy kurz, tentokrát v našich priestoroch vo Family Garden. Opäť sme spoznali nových, úžasných ľudí, plných odhodlania meniť svoje zaužívané komunikačné praktiky a spôsob vedenia rozhovorov vo svojom najbližšom okolí. Napriek rôznorodosti lokalít, odkiaľ účastníci na kurz prišli (Bratislava, Námestovo, Trnava, Košice), sa opäť podarilo vytvoriť priateľskú a dôvernú atmosféru, ktorá prispela k silným uvedomeniam a konkrétnym predsavzatiam účastníkov.

Noví absolventi nášho vzdelávania