Saleziánska chata v malebnej prostredí Štiavnických vrchov, z okna výhľad na štiavnickú kalváriu, všetko ženy, iba jeden muž. A ticho (ale iba počas silencia :). Aj tak by sa dali charakterizovať duchovné cvičenia žien zo saleziánskeho strediska Banskej Bystrice, ktoré pripravili a viedli sestry saleziánky – Paulína Mäsiarová a Zuzana Šmotláková. Pre Katku a Kamila bolo pozvanie do spolupráce cťou, ale aj veľkou výzvou. Účastníčky tak mohli okrem rozjímania nad duchovnými témami od sr. Zuzany premýšľať o témach z oblasti lepšej komunikácie a vzájomného porozumenia v ich manželstvách, zvládania emócií či výchove detí.   

Na duchovných cvičeniach pre ženy