Zdravá komunikácia je základom každého kvalitného vzťahu. Dobrej komunikácii sa však treba učiť. Nielen tejto, ale aj iným témam bol venovaný workshop „Máme sa radi, tak prečo si nerozumieme“ zo série Cesty k posilneniu manželstva. Tentoraz bol realizovaný online formou v skrátenej poldennej podobe – v sobotu 20. 3. 2021. Na workshope sa zúčastnili páry z rôznych miest (Košice, Michalovce, Dubnica nad Váhom, Piešťany, Hôrka a Bratislava), ale aj rôznej dĺžky manželského spolužitia – od 2 do 22 rokov. Manželia si mohli okrem vzdelávacích tém a vzájomného precvičovania nových komunikačných zručností vypočuť aj skúsenosti od iných párov. Už teraz sa tešíme na ďalšie, voľné pokračovanie workshopu, najbližšie o rozdielnostiach medzi mužom a ženou – bližšie info o obsahu a možnosti prihlásenia na ďalší workshop nájdete TU.

Čo si z workshopu odniesli jeho účastníci?

Z ich reakcií ponúkame:

„Odnášame si nádej, že sa komunikácia medzi nami môže vylepšiť, že sa to dá naučiť.“

„Že sa nemám báť konfliktu, ale urobiť všetko preto, aby bol v konečnom dôsledku pre naše manželstvo niečím, čo ho posunie vpred.“

„Nové inšpirácie, nový vhľad do manželských vecí, do komunikácie (spôsob počúvania, kladenia otázok, …), vhľad do témy emócie, pohľad na krízu.“

„Mnoho z toho, čo odznelo som už aj niekde započul alebo čítal. Pozitívne však vnímam, že to bolo podané takto, po určitých skúsenostiach a prechodmi v našom manželstve majú tieto slová iný význam.“

„V súčasnej spoločnosti je veľká potreba učiť sa komunikácii a porozumeniu.“

„Odnášam si pocit vďačnosti za to, že sme sa prihlásili a venovali 4,5 hodiny nášmu manželstvu.“

„Taká ‚servisná prehliadka‘ v manželstve, aby sme sa nanonovo v láske pozreli spoločne vpred.“

„Je super investovať do vzťahu, obetovať čas, eurá, pohodlie…“

Komunikácia v manželstve