Veľmi nás teší, že náš vzdelávací kurz „ASAP – Ako sprevádzať a pomáhať“ zarezonoval u saleziánov spolupracovníkov (ASC) v Prešove natoľko, že nás pozvali ho zrealizovať do Domu Mamy Margity v Drienici už po tretí krát. Tentokrát pre členov ASC stredísk Prešov a Sabinov. Ku Katke a Kamilovi sa svojou lektorskou, ale najmä kňazskou službou opäť pripojil don Ján Jakubov SDB, direktor saleziánskeho strediska v Prešove. 

Pre mnohých účastníkov bol tento víkend impulzom na zmenu svojich zaužívaných komunikačných prístupov. V ich reakciách na konci kurzu odznelo aj toto:

„Ďakujem za vašu odvahu a presvedčenie, že dokážeme prelomiť naše presvedčenia 🙂

„Z ASAP-u odchádzam s nadšením a plná odhodlania do ďalšej práce s mladými a manželmi, ktorí budú potrebovať nájsť správnu cestu a rozhodnutie, ako žiť v tomto svete.“

„Aj tie najťažšie a najkomplikovanejšie situácie v živote je možné riešiť komunikáciou – ak je vôľa vzťah napraviť, prehĺbiť a ďalej budovať.“

„Potreba sprevádzania mladého človeka v dnešnej dobe je dôležitá úloha Cirkvi!“

„Je dôležité sa takto vzdelávať, aby sme dvíhali kultúru dialógu, kultúru stretnutí…“

Do tretice do Drienice
Tagy: