V sobotu, 9. októbra, sa v Diecéznom centre v Žiline uskutočnilo celoslovenské stretnutie spolupracovníkov v kurzoch prípravy na manželstvo. Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť tieto kurzy po 10 rokoch od ich vzniku, prezentovať nové podnety pre efektívnejšiu službu a ponúknuť rôzne druhy formácie sprevádzajúcich párov. Vzhľadom na pandemické opatrenia bola konferencia realizovaná jednak prezenčne (cca 80 účastníkov), viac ako 100 účastníkov bolo pripojených online. V dopoludňajšom programe vystúpili viacerí rečníci na čele s vladykom Cyrilom Vasiľom, SJ, predsedom Rady KBS pre rodinu. Popoludňajší program pozostával z viacerých tematických workshopov, do ktorých sa mohli prítomní účastníci zapojiť.

Sme veľmi radi, že súčasťou doobedňajšieho bloku o formácii boli aj Kamil a Katarína Baginovci z nášho centra, ktorí vo svojom vstupe informovali prítomných o vzdelávacom kurze ASAP. Veľmi pozitívna spätná väzba od prítomných potvrdila, že ponúknutá formácia sprevádzajúcich párov, či jednotlivcov v rámci kurzu ASAP bola dobrou voľbou a centrum v nej plánuje pokračovať. Najbližší kurz sa uskutoční vo FG už v decembri tohto roku.

Celoslovenská konferencia o snúbeneckej príprave