Loading Akcie

15. januára 2016 8:00 - 25. januára 2016 17:00

Hosť: PaeDr. Mgr. Renáta Ocilková

 

Ako ohrozuje gender ideológia rodiny?

Miesto

Farnosť Márie Pomocnice kresťanov (sála pod kostolom)
Miletičova 7
Bratislava, 821 08 Slovenská republika
+ Google Map
Webstránka:
http://mileticka.sk/farnost/

Organizátor

We noticed:Ako ohrozuje gender ideológia rodiny?

 • 17. januára 2018 o 22:33
  Každú chvíľu počúvame v našom okolí o gender ideológii, o LGBTI, o homofóbii, rodovej rovnosti a iných podobných témach. Niekedy počujeme názory pozitívne, inokedy negatívne, tolerantné i odsudzujúce. Ako sa v týchto informáciách vyznať? Čo je vlastne správne a čo nie?
  V pondelok 25. januára 2016 nás svojou návštevou vo Family Garden poctila PaeDr. Mgr. Renáta Ocilková – koordinátorka KBS pre ľudské práva a tajomníčka Združenia katolíckych škôl Slovenska (predtým výkonná riaditeľka Fóra života), ktorá je členkou Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť za Fórum kresťanských inštitúcií. Je expertkou KDH pre deti, mládež a rodinu.
  Je mamou, manželkou a tiež odborníčkou, preto nám so svojou prednáškou pekne upratala pojmy. Ako a prečo nás rodová rovnosť ovplyvňuje, ohrozuje a čo môžeme robiť my, si prečítajte aj v nasledujúcom zhrnutí:
  Čo vlastne znamená Gender Agenda? Čo hlása?
  • Svet potrebuje menej ľudí a viac sexuálneho potešenia. Potrebuje odstránenie rozdielov medzi mužom a ženou.
  • Keďže viac sexuálneho pôžitku môže viesť k plodeniu detí, je potrebný slobodný prístup k ochrane (antikoncepcii) a interrupcii pre všetkých a podpora homosexuálnych vzťahov, keďže pritom nedochádza k počatiu.
  • Svet potrebuje sexuálnu výchovu pre deti a mladých, ktorá ich povzbudí k sexuálnemu experimentovaniu a to si vyžaduje odstránenie práv rodičov nad svojimi deti.
  • Svet potrebuje kvóty 50/50 pre mužov a ženy v každej oblasti práce a života. Všetky ženy podľa možnosti v každom čase musia byť zárobkovo činné.
  • Náboženstvá, ktoré túto agendu nezdieľajú, musia byť vystavené výsmechu.
  Realita na Slovensku je taká, že deti sú vnímané ako prekážka k plnému pracovnému úväzku. Rodina a život v manželstve sú predkladané v negatívnom svetle. Manželstvo nie je vnímané ako dobrovoľné vytvorenie spoločenstva na základe vzájomnej lásky, ale ako partnerstvo rivalov. Dokumenty sa snažia o to, aby sa žena podobala mužovi. Táto Celoštátna stratégia rodovej rovnosti bola schválená.
  Kritický bod: odporúčanie Výboru CEDAW, aby sa stanovili pravidlá pre uplatňovanie výhrady vo svedomí zdravotníckymi pracovníkmi tak, aby sa zabezpečil neobmedzený prístup žien k zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia
  Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR bola tiež schválená a znamená:
  • podporu orgánov vedenia škôl, aby zaviedli gender mainstreaming v školách
  • povzbudzovanie učiteľov analyzovať, spochybňovať a tak odstraňovať sexistické stereotypy (čiže rozdiely medzi mužom a ženou)
  • zaradenie rodovej rovnosti medzi hlavné časti vzdelávania
  • neutrálne rodné číslo
  • zabezpečenie, aby školy poskytovali bezpečné a podporné prostredie pre mladé lesby, gejov, bisexuálov, transsexuálov a intersexuálov
  • dosiahnutie (rovnakých) práv a ochrany pre osoby, ktoré žijú v partnerskom zväzku bez uzavretia manželstva (slovo rovnakých bolo našťastie pred schválením vyňaté)
  Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien v roku 2008 odporučil, „aby boli vytvorené stratégie a implementované programy, ktoré zabezpečia vykorenenie tradičných stereotypov o rodových rolách v rodine, na trhu práce, v zdravotníctve, akademickej obci, politike a v spoločnosti ako takej.“
  Európske dokumenty dnes:
  Estrela report – Edite Estrela – portugalská socialistka
  • snažila sa o povinnú sexuálnu výchovu, obmedzenie výhrady vo svedomí pre zdravotníckych pracovníkov – NEBOLA SCHVÁLENÁ
  Správa Lunacek – Ulrike Lunacek – rakúska frakcia Zelených
  • „Cestovná mapa LGBTI“ – inštitúcie EÚ a členských štátov sa budú musieť zaviazať k „homosexuálnemu mainstreamingu”.
  Správa NOICHL – Marie Noichl – nemecká socialistka
  • vyzýva Komisiu a členské štáty, aby konali a realizovali programy sexuálnej výchovy na školách a zabezpečili poradenstvo a prístup k antikoncepcii pre mladých ľudí
  a mnoho ďalších…
  Pomalými krokmi dnes takýmto spôsobom dochádza k posúvaniu hraníc:
  1) Pojmy, kt. vyjadrujú tradičné hodnoty, sa zámerne stávajú podozrivými a odsúvajú sa na okraj (cudnosť)
  2) Pojmy, kt. majú pozitívny obsah sa napĺňajú novým obsahom a tak sa používajú (rozmanitosť; ľudské práva)
  3) Vymýšľajú sa nové pojmy na šírenie novej ideológie
  4) Zavádzajú sa nové pojmy, aby protivníka znemožnili (homofóbia)
  5) Zavádza sa rodovo vyvážený jazyk, ktorý kritizuje zástupný mužský rod (najprv sa pracuje s myšlienkou zviditeľniť ženy, potom používať neutrálne formy)
  Informačné centrum mladých ponúka brožúrku Každý iný, všetci rovní (s podporou Nadácie Orange), v ktorej sú im podsúvané informácie o LGBTI komunite, stavajú ich do postavenia trpiteľov. V príručke sa dočítajú o priaznivých účinkoch masturbácie, a podobne. Mladých ľudí oboznamuje s pojmami, ako homofóbia a iné, na obranu LGBTI menšiny, ktorá dnes nepredstavuje viac než dve percentá obyvateľov sveta.
  Otázkou je prečo sa to deje a komu toto prospieva?
  Prospieva to tým, čo majú záujem na tom:
  – Aby boli ľudia vykorenení prostredníctvom zničenia rodiny a aby ich bolo možné ľahko zmanipulovať pre globálne strategické ciele
  – Aby sa v globálnom meradle zredukoval počet obyvateľstva bez toho, aby sa zmenilo globálne rozdelenie bohatstva
  – Aby Európa upadla do „zimného demografického spánku“
  – Aby sa eliminovalo náboženstvo, predovšetkým kresťanstvo
  – Aby sa narušil normatívny charakter heterosexuality a aby jeho zrušením dosiahli vlastné spoločenské uznanie
  (Zdroj: Kuby, G.: Globálna sexuálna revolúcia, Strata slobody v mene slobody, s.319)
  „Posledný zápas medzi Pánom a vládou satana sa zvedie o manželstvo a rodinu.“ Sr. Lucia dos Santos v liste Kardinálovi Caffarovi (r. 1980), prezidentovi Pápežského inštitútu pre štúdium manželstva a rodiny.
  Čo môžeme robiť?
  Ako kresťania:
  • Byť ukotvení v Bohu
  • Modliť sa za takýchto ľudí
  • Postiť sa
  • Nesúdiť – často sú to dôsledky nevydarených vzťahov rodičov, vlastných vzťahov, vyhoretie
  • Potrebné je viac, než základná pastorácia – dôležité sú stretká, spoločenstvá, predmanželská príprava, vedenie manželov – Centrá pre rodinu
  „V Západnej Európe vytrvajú len tí kresťania, čo majú spoločenstvo.“ (nemecký kňaz T. Klein)
  Ako občania:
  • Byť ostražití, šíriť informácie medzi sebou
  • Sledovať dianie
  • Podpisovať pripomienky
  • Písať listy členom vlády, poslancom
  • Organizovať pochody a zhromaždenia – pred nimi má vláda veľký rešpekt
  • Zúčastniť sa volieb a rozhodnúť sa pre tých, ktorí gender ideológiou neohrozujú naše rodiny
  Za najväčšie nebezpečenstvo diabla považujem útok na výchovu detí, no ochrániť ich môže len Boh.
  Ak upustíme od ideálov, klesáme na dno.
  „Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.“ Jn 16, 33
  ————————————————–
  Fotografie z prednášky nájdete TU

Nie je možné pridávať komentáre.