Termín: 29. 01. 2022

Miesto a forma: online (Zoom)

Vyplnením tohto prihlasovacieho formuláru si rezervujete 1 účastnícke miesto (pre 1 osobu). Ak sa prihlasujete ako manželský pár, je potrebné, aby si každá osoba vyplnila formulár individuálne (každý so svojou vlastnou mailovou adresou).Beriem na vedomie, že: