Loading Akcie

12. januára 2015 19:00 - 21:00

Hostia: Ing. Kamil Bagin a Mgr. Katarína Baginová

 

Sexualita v manželstve a pred ním?

Miesto

Farnosť Márie Pomocnice kresťanov (sála pod kostolom)
Miletičova 7
Bratislava, 821 08 Slovenská republika
+ Google Map
Webstránka:
http://mileticka.sk/farnost/

Organizátor

We noticed:Sexualita v manželstve a pred ním?

 • 10. januára 2018 o 17:28

  O sexualite, zdržanlivosti, pokušeniach i o sebadarovaní…o tomto aj o mnohých ďalších aspektoch predmanželského i manželského života bola prvá prednáška v roku 2015, ktorú viedli manželia Ing. Kamil Bagin a Mgr. Katarína Baginová vo FAMILY GARDEN 12.1.2015. Prednášku s názvom “Sexualita v manželstve a pred ním?” si pripomeňme zhrnutím niekoľkých krásnych myšlienok z ich osobného svedectva.

  • “Nemôžeme žiť iba na skúšku a rovnako nemôžeme ani zomrieť len tak, na skúšku. Nemôžeme milovať iba na skúšku, a nemôžeme prijať druhého iba na čas a na skúšku.” Lebo “plné telesné oddanie sa by bolo klamstvom, keby nebolo znamením a ovocím osobného darovania sa.” (JPII)
  • Skúsenosť ukazuje, že predmanželský pohlavný styk skôr sťažuje, ako uľahčuje výber správneho životného partnera. Čakanie a zdržanlivosť vám môžu neskôr uľahčiť vzťah láskyplnej ohľaduplnosti k vášmu partnerovi. (JPII)
  • Manželia tým, že sa stávajú „jedným telom“ vytvárajú domácu cirkev, cirkev v malom. (Páter Knotz)
  • Radosť zo sexu má byť radosťou z milovania láskou, akou miluje Boh. Radosť zo sexu má byť ochutnávkou radostí neba: večného zavŕšenia manželstva Krista a Cirkvi. (Christopher West)
  • “Uvedomil som si, že ak budem Katkine pocity a stav počas cyklu zapisovať do tabuľky ja, je to pre mňa ten najmenší vklad, ktorým môžem prispieť ku krajšiemu prežívaniu nášho intímneho života a zároveň mi to poskytovalo možnosť kedykoľvek nakuknúť do tabuľky a zistiť jej stav bez toho, aby som sa jej na to pýtal.” Kamil
  • “Prekvapilo ma, aké príjemné a vzrušujúce emócie vo mne vyvolalo, keď som pozorovala Kamila, ktorý o mne nevedel, ako sa morduje s farbičkami a zapisuje stav môjho cyklu do tabuľky. Bolo to pre mňa oveľa romantickejšie, ako nejaké veľké vyznanie, či veľký dar.” Katarína
  • Za sexuálne prežívanie ženy je zodpovedný muž.
  • Dnes mnohí muži vedia robiť len sex. Nevedia prejaviť svoju lásku bez sexu. Nevedia prejaviť svoju nežnosť inými gestami, nevedia používať nežné slová aj inak, nevedia ľudsky byť blízko, a nevedia mnohými spôsobmi prejavovať svoju lásku. Okrem toho sa zriekame aj inej dôležitej zložky toho ako máme prežívať svoju sexualitu. A to je túžba a očakávanie. (Renzo Bonetti)
  • Pri každom manželskom intímnom stretnutí sa týmto dvom „nebo otvára“, ba dokonca si ním obnovujú svoje manželské sľuby.
  • Všetky ostatné ľudské pudy sa dajú vydržať, ale sexualita a najmä u chlapca v dospievajúcom veku je pud, pred ktorým sa dá len utiecť, keď príde pokušenie. (don Štefan Walner)
  • My rodičia si máme všímať toto vývojové obdobie našich detí a aj keď sa deti hanbia, my sme tí, ktorí majú (samozrejme citlivo a s láskou) o týchto veciach s deťmi hovoriť, pýtať sa ich.
  • Keď sa sexuálne túžby, vášne a najmä pokušenia objavia (a môžeme si byť istí, že sa objavia), namiesto snahy ignorovať ich, alebo ich potlačiť im musíme dovoliť vyjsť na povrch. Nie tak, že sa im budeme oddávať, ale tak, že ich vložíme do rúk Krista, nášho Vykupiteľa.
  • Božie slovo hovorí: „Neodopierajte sa jeden druhému“, s dovetkom „aby vás satan nepokúšal“. Tak ako otvárame svoju sexualitu a svoj vzťah Zlému, ak spolu sexuálne nažívame pred svadbou, podobne sa otvárame diablovmu pokušeniu, ak sa odopierame jeden druhému v manželstve.
  • Čím viac budeme pozývať Krista do oblasti našich sexuálnych túžob a vášní a čím viac mu dovolíme, aby ich očistil, tým väčšiu kontrolu budeme nad nimi mať. Svoju sexualitu budeme potom prežívať ako túžbu dávať sa podľa vzoru Krista a nie ako túžbu po sebauspokojení. Presne to znamená vykúpenie.
  • Modlitba za čistotu srdca: Pane, ty si ma stvoril na svoj obraz a podobu ako muža/ženu. Pomôž mi prijať svoju sexualitu ako dar od teba. Ty si vpísal do môjho najhlbšieho vnútra, do mojej sexuality povolanie milovať láskou, akou miluješ ty, úprimným dávaním seba. Daruj mi milosť stále odolávať mnohým lžiam, ktoré neustále napádajú pravdu a význam tohto veľkého daru sexuality. Daruj mi čisté srdce, aby som v kráse iných videl/la obraz tvoje slávy a jedného dňa ťa mohol/la vidieť tvárou v tvár. Amen

Nie je možné pridávať komentáre.