Loading Akcie

26. januára 2015 19:00 - 21:00

Hostia: Mgr. Anna Siekelová, rímskokatolícky kňaz Mgr. Andrej Karcagi

Rodičovská zodpovednosť k budúcim ženíchom a nevestám

Miesto

Farnosť Márie Pomocnice kresťanov (sála pod kostolom)
Miletičova 7
Bratislava, 821 08 Slovenská republika
+ Google Map
Webstránka:
http://mileticka.sk/farnost/

Organizátor

We noticed:Rodičovská zodpovednosť k budúcim ženíchom a nevestám

 • 10. januára 2018 o 17:33

  V pondelok 26.1.2015 viedli odbornú prednášku vo FAMILY GARDEN Mgr. Anna Siekelová a rímskokatolícky kňaz Mgr. Andrej Karcagi. V prednáške na tému “Rodičovská zodpovednosť k budúcim ženíchom a nevestám” odzneli aj tieto myšlienky:

   

  • Vo výchove ženíchov a neviest, keď rodina vypadáva, sú kňazi a spolupracovníci nenahraditeľní.
  • Rodina má citový náboj, ktorý uľahčuje prijať bez duševných otrasov aj najchúlostivejšie reality a harmonicky ich zjednotiť v bohatej a vyrovnanej osobnosti.
  • Mnoho mladých párov dnes pred vstupom do manželstva nevie, do čoho ide. Chýbajú ideály a vzory.

  Predmanželská príprava má tri fázy:

  -vzdialená (4.-20.rok života a mala by trvať až do mladého manželstva)-vštepovanie úcty ku každej ľudskej hodnote, utváranie charakteru, sebaovládanie už v detstve a dospievaní
  -blízka
  -bezprostredná

  • Je veľmi dôležité, aby o háklivých otázkach hovorili rodičia s deťmi už pred nástupom do školy, aby neprijali od kamarátov najprv nevhodné poučenia.
  • Pozitívna a múdra sexuálna výchova je nevyhnutná.
  • Pápež František nazval zodpovedné rodičovstvo aj dialógom rodičov s kňazom.
  • Sexualita nie je samostatná oblasť, oddelená od ostatných častí manželského života. Sexualita je kľúčovou oblasťou pre naplnenie kresťanského povolania manželov- posväcovať seba a svet.
  • Nefunguje to tak, že pred manželstvom nič a v manželstve všetko a kedykoľvek. Treba si uvedomiť, že tak, ako existuje predmanželská čistota, existuje aj manželská.
  • Žiť manželskú čistotu znamená žiť zodpovedné rodičovstvo. To znamená aj to, že manželia musia vedieť, kedy môžu počať dieťa.

  Spôsoby (životné štýly) intímneho manželského života:

  1. Rešpektovanie plodnosti manželky- prijímam svoju manželku aj s poriadkom, ktorý do nej Boh vložil
  2. Ignorovanie plodnosti manželky
  • Najlepšia predpoveď, že manželia budú žiť prvý spôsob je ten, že ich rodičia aj spoločenstvo, v ktorom žijú, budú formovať ich myslenie k takémuto prežívaniu sexuality už počas detstva a dospievania.
  • Nejde o to nezlyhávať, ale poznať pravdu a nasledovať ju.
  • Antikoncepcia mení myslenie a pohľad manželov jeden na druhého. Manželka sa pre manžela stáva objektom.
  • Sľub lásky a vernosti je v podstate vyjadrením pravdy, že plodivý a spojivý aspekt manželského styku je nerozlučiteľný.

Nie je možné pridávať komentáre.