Loading Akcie

20. novembra 2017 19:00 - 21:00

Hostia:Miloš a Klaudia Paldanovci

Miloš a Klaudia Paldanovci prídu do Family garden porozprávať intímnu výpoveď. Svedectvo o ich vážnej kríze vo vzťahu a jej vyriešení sa na tohtoročných Manželských stretnutiach v Banskej Bystrici stretlo s mimoriadnym ohlasom. Viaceré páry sa v ňom našli a tí, ktorí ešte ničím podobným neprešli sa mohli poučiť a vyvarovať podobných chýb vo vzťahu.


facebook

 

Kríza nám takmer zničila manželstvo

Miesto

Farnosť Márie Pomocnice kresťanov (sála pod kostolom)
Miletičova 7
Bratislava, 821 08 Slovenská republika
+ Google Map
Webstránka:
http://mileticka.sk/farnost/

Organizátor

We noticed:Kríza nám takmer zničila manželstvo

 • 9. januára 2018 o 21:20
  Miloš a Klaudia Paldanovci prednášali o tom, ako prekonali manželskú krízu. Pripravili aj pár odporúčaní pre manželov:
  Cesta ku šťastnému manželstvu začína už počas detstva a dospievania.
  1. Mladý človek, ktorý začne pociťovať vo svojim srdci túžbu po vzťahu, by mal prosiť Boha o dobrého priateľa, priateľku, dobrého budúceho otca matku pre svoje deti.
  2. Snúbenci by sa mali modliť za svojich budúcich partnerov. Boh je pozorný poslucháč, žiadna modlitba nezostáva nevypočutá.
  3. Manželia by mali uzatvoriť manželstvo po duchovnej príprave, mali by si nájsť duchovného otca, starší manželský pár, ktorému budú obaja dôverovať a nechajú sa ním viesť.
  4. Manželia by mali viesť duchovný život, mali by pristupovať k sviatostiam, mali by každý deň začínať aj končiť spoločnou modlitbou.
  5. Manželia by si mali nájsť spoločenstvo – ľudí rovnako zmýšľajúcich, v ktorom by čerpali inšpiráciu ako zlepšiť ich spolužitie.
  6. Manželia by si mali vyhradiť čas a priestor na pravidelnú hlbokú komunikáciu. Mali by byť jeden pre druhého najbližším priateľom.
  7. V komunikácii dodržiavať pravidlá. V prvom rade dodržať úctu v komunikácii k sebe navzájom. Nepoužívať hanlivé slová, nezvyšovať hlas… Ak je niekto temperamentnej povahy, bude musieť vynaložiť trochu viac námahy.
  8. Naučiť sa, že manželský partner má vždy prednosť pred rodičmi, prácou, koníčkami, deťmi, ale aj pred nejakými vyššími cieľmi.
  9. Zamýšľať o svojom manželovi, manželke pozitívne. Náš partner často nerozumie našim potrebám a ak mu nedôverujeme, prípadne sa nevieme správne a zrozumiteľne vyjadriť, môžeme mať pocit, že nám ubližuje. Ale jedná sa len o chybu komunikácie. Takéto situácie by sa mali odkomunikovať v láske, aby čím skôr prišlo k náprave.
  10. Správať sa vždy k sebe navzájom úctivo na verejnosti aj počas spoločných chvíľ. Treba si uvedomiť, že kríza do vzťahu prichádza, ale nemá záverečné slovo. Finálnym je až jej vyriešenie a najlepšie s Bohom.
  11. Šťastní manželia sú zväčša tí, ktorí sa nezaoberajú príliš minulosťou, neupínajú sa na budúcnosť, ale prežívajú reálnu prítomnosť naplnení pokojom a odovzdanosťou do Božích rúk.
  12. Tieto body sú takým zhrnutím, čo nám dvom pomáha v spolužití. Želám Vám, aby práve Váš manželský partner bol tým najväčším darom, aký ste dostali od Boha. Vaše manželstvo nech je požehnané, radostné, pokojné, láskyplné a príťažlivé pre všetkých, ktorí Vás poznajú.

  Paldanovci

Nie je možné pridávať komentáre.