Loading Akcie

21. marca 2016 19:00 - 21:00

Hosť:ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.

 

Ideové pozadie gender ideológie

Miesto

Farnosť Márie Pomocnice kresťanov (sála pod kostolom)
Miletičova 7
Bratislava, 821 08 Slovenská republika
+ Google Map
Webstránka:
http://mileticka.sk/farnost/

Organizátor

We noticed:Ideové pozadie gender ideológie

 • 18. januára 2018 o 17:10
  V pondelok 21.3. navštívil Family Garden už po druhýkrát katolícky kňaz, ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. Jeho prvá prednáška bola o klamstvách a nástrahách umelého oplodnenia, tentokrát hovoril na tému „Ideové pozadie gender ideológie“. Tejto téme, okrem iných, sa venuje už niekoľko rokov a zároveň prednáša morálnu teológiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK.
  Na úvod predstavil otec Thurzo aktuálny stav Slovenska, čo sa týka rozvoja gender ideológie. Jednou z vecí, od ktorej to závisí, je Istanbulský dohovor, ktorý Slovensko podpísalo. Zatiaľ tento dohovor nie je ratifikovaný, ale ak by k tomu došlo, mal by prednosť pred legislatívou SR. Cieľom Istanbulského dohovoru je podľa autorov vytvorenie Európy bez násilia na ženách a domáceho násilia, s dôrazom na jasné prepojenia medzi dosiahnutím rodovej rovnosti.
  Podľa gender ideológie je pojem rod sociálne a kultúrne konštruovaná rola, ktorá je časom a kultúrami meniteľná.
  Rodová ideológia neznamená rovnosť pohlaví, ale popieranie sexuálnych a anatomických rozdielov medzi ľuďmi, ktoré sa považujú za umelo vytvorené. Rod sa chápe ako produkt kultúry a preto sa môže objaviť, alebo zmeniť, podľa vôle spoločnosti, alebo jednotlivca. Biologický základ – pohlavie – nie je zaujímavý. Nech má človek akékoľvek pohlavie, svoj rod si môže vybrať.
  Rodina je založená na manželstve jedného muža a jednej ženy, ktoré je spoločensky uznané a ich deťoch. Toto má prirodzene vpísané každý človek. A presne toto gender ideológia popiera.
  Vladimír Thurzo nám ponúkol aj náhľad do historického podtónu rozvoja gender ideológie. Jej základy položil už 130 rokov dozadu Engels, ale neskôr aj Simone de Beauvior a Jean-Paul Sartre.
  Podľa Engelsa, ktorý bol šíriteľom Marxových myšlienok, sa monogamné manželstvo vyvinulo čisto z ekonomických potrieb danej doby, je umelo vytvorené. Takisto predpokladal, že takýto typ manželstva zanikne spolu s kapitalizmom a vznikne nová forma vzťahu medzi mužom a ženou, ktorá bude úplne bez záväzkov.
  Iný výrok patrí spomínanej Simone de Beauvior v jej diele Druhé pohlavie: “Ženou sa človek nerodí, ale sa ňou stáva. Vplyvom spoločnosti.” Týmto chcela povedať, že človek sa nerodí mužom, alebo ženou, ale môže si vybrať, čím chce byť.
  Kultúra si po stáročia vážila a uznávala v žene materstvo. Prejavovalo sa to z mužskej strany hlavne úklonom, či pobozkaním ruky. Nástupom neofeminizmu sa spoločnosť snažila oslobodiť ženy od pevných inštitúcií, ako manželstvo a rodina, od materstva a od plodenia. V tom čase rapídne narástol dopyt po antikoncepcii a umelom oplodnení. Malo to ale za následok, že muži v súčasnosti vnímajú ženy ako súperov, nemajú ich v úcte ako matky. Dravosť je na každom pracovisku bez ohľadu na pohlavie.
  Gender ideológia nie je o homosexuálnych manželstvách. Tých sa dotýka len okrajovo. Táto ideológia podkopáva a popiera základ človeka, vlastne celej ľudskej spoločnosti.
  Otec Thurzo, ako morálny teológ, nám ale ukázal aj pohľad, ktorý ponúka Boh: človek je stvorený na boží obraz. Boh je spoločenstvo troch osôb. Aby sme boli schopní vytvoriť spoločenstvo, musíme byť rozdielni a navzájom sa dopĺňať vo všetkých stránkach (anatomickej, emocionálnej, psychologickej, sexuálnej…).
  Autorom manželstva je Boh, založil ho už na počiatku, keď stvoril Adama a Evu. Nie je to výmysel človeka. Manželstvo má základ v ľudskej prirodzenosti.
  Otcovstvo a materstvo nie sú len roly, ale túžby ukotvené v prirodzenosti každého človeka, ktoré chcú byť realizované. Materstvo nadobúda vrchol v Márii – nijaký človek nebol tak vyvýšený, za to, že je matkou.
  Otec Thurzo odpovedal na otázku, čoho sa bojí pri rozmáhaní gender ideológie. “Bojím sa, že sa to dostane do všetkých zákonov a že už malé deti budú pomotané, rodovo scitlivované (vystavované rodovo opačným podnetom), budú mať skreslený a deformovaný obraz.”
  Na záver sa Vladimír Thurzo vyjadril aj k tomu, čo môžeme urobiť my: Mať normálnu rodinu, dať deťom zažiť mužskú aj ženskú rolu. Ak sa potom dostanú do konfrontácie s opačný názorom, len sa zasmejú. Naopak deti, čo nezažijú fungujúcu rodinu a sú kŕmené gender ideológiou, budú zmätené a neisté.

Nie je možné pridávať komentáre.