Výsledkom spolupráce Kataríny a Kamila Baginovcov s TV LUX je 15 minútová relácia s názvom „Dá sa to aj inak“, ktorej hlavným zámerom je na konkrétnych príkladoch zo života ukázať, ako možno lepšie komunikovať. TV LUX vyrobila a vo forme mesačníka počas celého roku 2023 odvysielala 10 dielov. Súčasťou každej relácie je konkrétna životná situácia prerozprávaná hercom, lektorský vstup, ktorý striedavo realizovali manželia Baginovci a manželia Jančišinovci a anketa cez online platformu. Záver každej relácie patrí praktickým odporúčaniam.

Diely, ktoré lektorsky pripravili a realizovali manželia Baginovci z nášho centra nájdete nižšie.

Všetky odvysielané diely relácie nájdete v archíve TV LUX: www.tvlux.sk/relacia/da-sa-to-aj-inak

1. diel
Ako lepšie počúvať?

2. diel
Ako sa lepšie pýtať a vyjadrovať?

5. diel
Dávanie a prijímanie spätnej väzby.

6. diel
Ako lepšie zvládnuť konflikty?

9. diel
Ja a moje emócie.

10. diel
Ako emócie ovplyvňujú naše vzťahy?