Využite príležitosť rezervovať si bezplatne koučovací rozhovor s kresťanským koučom online formou 

Cieľom projektu „Služba sprevádzajúceho rozhovoru“ (SSR) je poskytnúť ľudom službu online rozhovorov s kresťanskými koučmi. Sila takéhoto rozhovoru je veľká. Vedomie, že by mal niekto na mňa čas, že by ma pozorne vypočul, nesúdil, nehodnotil. Dokonca, že by som našiel cestu kadiaľ ísť či objavil spôsob, ako sa aspoň o kúsok posunúť. Pre množstvo ľudí v tomto „pokorona“ čase to môže byť nesmierne cenná pomoc. Projekt je určený všetkým, ktorí prejavia záujem, bez ohľadu na vieru či vierovyznanie. Služba je dostupná v období od 1.6. do 31.7.2020.

Zo spätných väzieb účastníkov rozhovorov

"Získala som jasnosť do situácie a na záver rozhovoru sa mi zdalo úplne jednoduché to, čo sa mi predtým zdalo ťažké."

"Absolvovaný rozhovor mi priniesol upokojenie do duše, srdca a naznačil smer v ďalšom mojom rozhodnutí, rozhodovaní sa. Dodal potrebnú odvahu."

"Samu ma prekvapilo, že moje predpokladane riešenia neboli tie, ktoré reflektovali moje vnútro. Pochopenie môjho nastavenia mi pomohlo postaviť sa k riešeniu iným, ako plánovaným spôsobom."

"Chcem sa veľmi pekne poďakovať za tento projekt. Je to skvelá myšlienka a nech všetkých ktorí sú v tom zapojení (či už ako kouči, IT podpora, organizácia...) sprevádza Boh svojim požehnaním a všetkými potrebnými darmi."

"Bola to osviežujúci a zároveň emócie vyplavujúci zážitok, prinieslo mi to veľa svetla do môjho problému a motiváciu čeliť mu. Ďakujem veľmi pekne za tuto možnost a zdieľanie."

"Výborný projekt a určite užitočný, potrebný aj v dnešnej dobe a nie márny."

V médiach o projekte:

TK KBS
rádio Lumen
Katolícke noviny
TV Lux


Viac o projekte

To, že sa pandémia koronavírusu výrazne dotkla takmer každej rodiny v našej krajine si silno uvedomujeme aj my, vo Family Garden. Citlivo vnímame, hlavne od klientov, ktorí sa na nás obracajú, aká mimoriadne záťažová je táto situácia pre viacerých z nás. Mnohí zažívajú stres, úzkosť, osamelosť, strach zo straty zamestnania, z rozpadu vzťahu, prestávajú zvládať zmenený režim v spoločnej domácnosti, alebo sa potrebujú rozhodnúť čo ďalej, len nevedia ako.

Takmer 40 kresťanských koučov, absolventov odborného vzdelávania „Kresťanský koučing“ v našom centre sa spojilo a rozhodlo sa venovať bezplatne svoje zručnosti a svoj čas, aby mohli byť k ľuďom bližšie. Chcú byť v tomto čase nápomocní a užitoční.

Videospot o absolventoch výcvikového kurzu "Kresťanský kouč" - jeseň 2020
Videospot o kresťanskom koučingu v Žiline.


Čo je koučovací rozhovor

 • štruktúrovaný typ rozhovoru, ktorý vedie kouč s jednotlivcom
 • využíva aktívne počúvanie a kladenie vhodných otázok
 • je dôverný a diskrétny
 • jeho tému určuje výhradne koučovaný
 • zaoberá sa iba tým, čo má koučovaný v rukách

 

Pre koho je určený

 • pre ľudí, ktorí chcú vo svojom živote dosiahnuť zmenu a žiadna zásadná prekážka im nebráni v práci na tejto zmene (napr. dlhodobá depresia alebo iné psychické ochorenie)
 • doposiaľ nenašli vnútornú silu alebo zdroje na jej uskutočnenie
 • hľadajú riešenie, ktoré by najviac zodpovedalo tomu, po čom túžia
 • vyžaduje si prebratie zodpovednosti za svoje konanie a preto je vhodný iba pre psychicky zdravých ľudí

 

Čo robí kresťanský kouč

 • kladie otázky tak, aby koučovaný objavil cieľ zmeny, ujasnil si svoje hodnoty, povzbudzuje ho k prevzatiu zodpovednosti, snaží sa pomôcť koučovanému hľadať nové možnosti
 • pomáha koučovanému definovať kroky, ktoré sú k zmene potrebné
 • prosí o vedenie Ducha Svätého, pričom mu dáva k dispozícii svoje zručnosti a schopnosti kouča
 • prijíma všetkých, ktorí prejavia vôľu, bez ohľadu na vieru, či vierovyznanie

 

Čo kresťanský koučing nie je

 • terapia, poradenstvo ani akákoľvek iná forma pomoci na zlepšenie psychického stavu koučovaného, ktorú zvyčajne poskytuje profesionálne vyškolený odborník
 • nemá za cieľ žiadnu z týchto foriem pomoci človeku nahradiť, nie je formou psychiatrickej intervencie, neposkytuje profesionálnu medicínsku, právnu či finančnú radu
 • nenahrádza svätú spoveď a nie je duchovným sprevádzaním

 

V čom koučing pomáha

 • objaviť v sebe potenciál na riešenie zdanlivo neriešiteľného problému
 • nájsť odvahu, motiváciu urobiť zmenu a prevziať za to zodpovednosť
 • vyznať sa lepšie vo svojich hodnotách a dokázať si usporiadať život podľa nich

 

Čo sa očakáva od klienta

 • nesie plnú zodpovednosť za všetky kroky, ktoré podnikne na základe koučovacieho rozhovoru
 • počas koučovacieho rozhovoru je maximálne sústredený, duchom prítomný a dochvíľny
 • berie na vedomie, že v plnom rozsahu zodpovedá za svoj rast a proces učenia sa
 • berie na vedomie, že počas koučovacieho rozhovoru môže byť konfrontovaný s myšlienkami  alebo skutočnosťami vlastného sebauvedomenia sa
 • je plne zodpovedný za svoje konanie a/alebo nekonanie, a berie na vedomie, že koučovací vzťah predstavuje zdroj a je na jeho vôli a v jeho pôsobnosti, ako tento zdroj a v akej miere využije

 

Príklady, kedy je vhodné využiť služby kouča

 • Stojíte pred vážnym rozhodnutím, alebo ste v bezradnej situácii a neviete ako ďalej?
 • Prestali ste si v manželstve rozumieť a obávate sa, že to môže prerásť do krízy?
 • Chcete prehĺbiť svoj duchovný život?
 • Vnímate, že vám práca zasahuje do vášho súkromného života?
 • Trápia vás vzťahy vo vašom spoločenstve, rodine?

 

Postupnosť krokov využitia služby SSR

 • Po kliknutí na „Mám záujem o rozhovor“ budete presmerovaný na formulár „vyhlásenie záujemcu o rozhovor“ v ktorom vyjadríte súhlas so vstupnými podmienkami
 • Vyplnením a odoslaním formuláru získate link na rezervačný systém Reservio, kde si môžete nájsť a rezervovať termín na rozhovor s kresťanským koučom
 • Po vyplnení údajov a odoslaní žiadosti o rezerváciu vám systém e-mailom vašu rezerváciu potvrdí
 • Vami vybraný kresťanský kouč sa s vami skontaktuje a dohodne sa na forme realizácie koučovacieho rozhovoru
 • Po jeho realizácií vám kouč zašle formulár spätnej väzby

 

Viac vo Všeobecných Podmienkach sprostredkovania služby