Mgr. Katarína Baginová

Mgr. Baginová Katarína, PCC (ICF)

Na začiatku bola len obyčajná ponuka absolvovať koučovací rozhovor. Netušila som vtedy, čo bude tento hlboký zážitok znamenať pre moju ďalšiu osobnú či profesijnú životnú cestu.

Čítať viac

Mesto

Bratislava, Trnávka (sídlo Family Garden)

Kontakt

Tel: +421 903 821 321

Email: baginovarkk@gmail.com

Ing. Danová Jozefa

Súčasný svet a človek dneška v ňom žijúci už má takmer všetko – no predsa mu niečo dôležité chýba. Najviac zo všetkého potrebuje pokoj a mier, namiesto vojen, konfliktov, hádok a sporov. Preto sa venujem konflikt manažmentu (zvládaniu konfliktov), som mediátor a kresťanský kouč. Moja cesta viedla od mediácie ku kresťanskému koučingu.

Čítať viac

Mesto

Nitra, Nitriansky región

Kontakt

Tel: +421 948 116 311

Email: krestanskykouc.nr@gmail.com

Mgr. PhD. Mária Dečová

Mgr. Dečová Mária, PhD.

Po 9 rokoch v školskom manažmente pracujem ako kouč. Spolupracujem s Teach for Slovakia, LEAF a neziskovými organizáciami v Košiciach, ktorých mottom je rast a premena seba aj spoločnosti k dobru a kráse. Čítať viac

Mesto

Košice

Kontakt

Tel: +421 915 511 569

Email: decova.maria@gmail.com

Ing. Fiantok Juraj, PhD.

nar. 1964, ženatý, 3 dospelé deti, bylinkár, kresťanský kouč od roku 2018Čítať viac

Mesto

Nemčice, okres Topoľčany, kraj Nitriansky

Kontakt

Tel: 0918 815 259

Email: krestanskykouc64@gmail.com

Mgr. Funteková Zuzana

Som manželkou žijúcou viac ako 20 rokov v sviatostnom manželstve. Máme 4 deti, z toho 2 už dospelé. Vyštudovala som liečebnú pedagogiku a od roku 2010 pracujem so seniormi, s ľuďmi s Alzheimerovou demenciou a ich rodinami. Spolu s manželom sa vyše 15 rokov venujeme manželským párom a snúbencom. Koučingu sa venujem od roku 2010.

Čítať viac

Mesto

Senica a okolie, oblasť Záhoria a Myjavy

Kontakt

Tel: +421 911 789 058

Email: funtekovazuzana@gmail.com

Ing. Hatala Juraj

Keď som sa po skončení strednej školy rozhodoval, kam ďalej, riešil som dilemu medzi informatikou a psychológiou. Keďže to bolo ešte za socializmu, kvôli kádrovému posudku som si vybral istejšiu informatiku. Po tom, čo som sa dozvedel o možnosti absolvovať kurz kresťanského koučingu, som si nenechal ujsť príležitosť.

Čítať viac

Mesto

Trenčín

PaedDr. Eva Králová PhD.

PaedDr. Králová Eva, PhD.

„To, čo je za nami, a to, čo je pred nami, je nič v porovnaní s tým, čo je v nás.“ (Ralph Waldo Emerson)
Rovnako ako Emerson, aj ja verím, že v hĺbke nášho srdca, tam kde sídli Svetlo, leží aj naše pravé ja. Z tohto pohľadu vnímam cestu za nájdením seba ako cestu k svätosti.

Čítať viac

Mesto

Trenčiansky kraj, Trenčín a Nemšová

Kontakt

Tel: +421 915 822 861

Email: eva.kralova.coaching@gmail.com

Marián Kubeš

Kubeš Marián

Koučing je dar. Nemali by sme ho premrhať.

Čítať viac

Mesto

cez internet

Kontakt

Email: krestanskykouc@gmail.com

Mgr. Miriam Němcová, ACC (ICF)

Mgr. Němcová Miriam, ACC (ICF)

Koučovací rozhovor je pre mňa v prvom rade o stretnutí s človekom. S človekom, u ktorého oceňujem odvahu hľadať riešenie pre svoju situáciu a ktorého prijímam bez posudzovania, či rozdeľovania.

Čítať viac

Mesto

Bratislava

Kontakt

Tel: +421 907 316 493

Email: miriam.nemcova@gmail.com

Mgr. Eva Rušínová FMA

Mgr. Rušínová Eva, FMA

Dlhodobo sa venujem duchovnému a pastoračnému sprevádzaniu mladých ľudí, som 26 rokov saleziánka. Uvítala som možnosť absolvovať koučingový kurz, vďaka čomu sa okruh mojej činnosti oBOHatil a rozšíril o premieňajúce rozhovory aj s dospelými ľuďmi. V istej fáze som sa začala venovať aj manželským párom, čo považujem za veľmi dôležité aj preto, že vo farnosti pracujim v tíme, ktorý sa zameriava na prípravu snúbencov.

Čítať viac

Mesto

Šamorín, kraj Trnavský

Kontakt

Tel: +421 911 964 752

Email: efkarushi@gmail.com