Termín: 11. 10. 2021 cez platformu Zoom

Vyplnením tohto prihlasovacieho formuláru si rezervujete 1 účastnícke miesto (pre 1 osobu). Ak sa prihlasujete ako pár, je potrebné, aby si každá osoba vyplnila formulár individuálne (každý so svojou vlastnou mailovou adresou).


Beriem na vedomie, že: