kurzy obsah

nazov-kurzu
KMEŇ

kurzy obsah

prihlasovanie-stav
PRIHLASOVANIE SPUSTENÉ

Meň seba a svoje komunikačné zručnosti tak, aby si bol/-a inšpiráciou pre iných. Buď ako strom, ktorý má kmeň so silnými a pevnými koreňmi, vďaka ktorým môže dlhodobo prinášať zdravé plody.

kurzy defaults

datum
Dátum:

kurzy obsah

datum
22. - 23. 10. 2022

kurzy defaults

cas
Čas:

kurzy obsah

cas
so: 09:00 - 17:00
ne: 08:45 - 15:30

kurzy defaults

rozsah
Rozsah:

kurzy obsah

rozsah
2 dni

kurzy defaults

miesto
Miesto:

kurzy obsah

miesto
Family Garden

kurzy defaults

kapacita
Kapacita:

kurzy obsah

kapacita
18 účastníkov


kurzy defaults

obsah
Komu je kurz určený?

 • senior animátorom, lídrom v oratku/stredisku
 • svoju účasť je potrebné vopred konzultovať s vedúcim oratória, alebo osobou zodpovednou za pastoráciu mládeže v príslušnom stredisku/farnosti 

kurzy defaults

obsah2
Čo vám kurz prinesie?

 • naučíte sa vytvoriť prvý kontakt, vzbudiť dôveru, dať rešpekt, slobodu
 • rozšírite si kompetencie pre zlepšenie komunikácie – najmä aktívne počúvanie a kladenie otázok
 • získate zručnosti dávania a prijímania spätnej väzby
 • nadobudnete vedomosti týkajúce sa zvládania svojich emócií
 • získate vedomosti o farebnej typológií a ako sa dá naša rozdielnosť využiť pri spolupráci s druhými
 • posilníte si zručnosti vedenia skupiny a zvládania skupinovej dynamiky

kurzy defaults

forma
Forma realizácie:

 • kurz je vedený formou prednášok, praktických cvičení, individuálnej práce, práce v skupinkách a vzájomného zdieľania. Súčasťou programu počas oboch dní je aj svätá omša.

kurzy defaults

cena
Cena kurzu:

 • mimoriadna zľavnená cena kurzu je 30 EUR/účastník (štandardná nákladová cena je 160 EUR/účastník). V cene sú zahrnuté materiály a občerstvenie počas kurzu. V cene nie sú zahrnuté obedy a ubytovanie, ktoré si zabezpečuje každý účastník individuálne.
 • zľavnená ponuka sa týka len tohto konkrétneho termínu vďaka dotácií z grantu

Prihlásiť sa je možné najneskôr do 20. 10. 2022.

kurzy defaults

lektori
Lektori kurzu:

Kurz vedú manželia Katarína a Kamil Baginovci, saleziáni spolupracovníci, ktorí vedú Poradenské centrum pre rodiny – FAMILY GARDEN. Sú manželmi 30 rokov, majú 4 deti a 2 vnúčatá. Majú viac ako 15-ročnú prax v práci s manželmi a snúbencami a 30-ročnú pedagogickú prax v práci s deťmi a mládežou. Spolulektorom je don Cyril Slíž, salezián a kňaz.


Mgr. Katarína Baginová, PCC (ICF)

 • pedagogička a lektorka
 • koučka, členka ICF (International Coach Federation) - www.icf.sk
 • Practitioner of Lumina Learning - www.luminalearning.com
 • certifikácia v „Komunikácia v konflikte“ a vo „Vzdelávanie v párovom poradenstve“

 

Ing. Kamil Bagin

 • projektový manažér a lektor
 • certifikácia v „Facilitácia - vedenie stretnutí“ a "Práca s párom a rodinou"
 • 25-ročná manažérska skúsenosť v medzinárodnej spoločnosti

 

don Cyril Slíž SDB

 • salezián a kňaz

Čo o ASAP povedali účastníci dvoch pilotných kurzov sa dozviete v nasledovných videách:

Viac o pilotných kurzoch nájdete aj tu:
jún 2021
júl 2021