Prednášky odborníkov a svedectvá manželov sa konajú pravidelne a sú určené pre širokú verejnosť. Najčastejšími témami sú aktuálne otázky spolužitia manželov a fungovania rodiny. Prednášajúci hovoria otvorene o svojich problémoch v manželstve, ako vznikli, ako ich riešili a ako sa vďaka nim zmenili.

Právnik, psychológ, kňaz, gynekológ, špeciálny pedagóg, odborník na financie, lekár – vystriedali sa už u nás prednášatelia najrôznejších profesií. Aj napriek svojej zaneprázdnenosti sú  odborníci ochotní s nami spolupracovať. Všetci to robia dobrovoľne, bez nároku na honorár. Aj takto sa podľa ich slov rozhodli ponúknuť svoj vlastný „desiatok“ projektu, ktorý má, podľa nich, v tomto svete veľký zmysel. Svedectvá manželov a prednášky odborníkov si môžete prísť vypočuť zvyčajne raz do mesiaca o 19:00 hod. v priestoroch pod kostolom Panny Márie Pomocnice na Miletičovej ulici v Bratislave.

Najbližšie plánované

There are no upcoming akcie at this time.

Vzhľadom na pretrvávajúce pandemické opatrenia súvisiace s Covid-19 sú prednášky a svedectvá zrušené až do odvolania.