Poradenské centrum pre rodiny – FAMILY GARDEN realizuje výcvikový program „Kresťanský kouč “ od roku 2014. Viac o kurze nájdete v ponuke vzdelávacích kurzov. Doposiaľ bolo v rámci tohto programu vyškolených viac ako 200 kresťanských koučov z celého Slovenska. Avšak na to, aby vyškolený kouč mohol poskytovať plnohodnotné služby sprevádzania a pomoci klientom v rámci svojej komunity je potrebné, aby neustále rozvíjal svoj osobný duchovný život, získaval nové zručnosti cez rôzne typy vzdelávania.

Aby boli kresťanskí kouči dostupní pre každého, kto má záujem o takéto stretnutia, vznikla myšlienka vytvoriť Register kresťanských koučov Slovenska , ktorý obsahuje kontakty s podrobnými informáciami o jednotlivých koučoch členených podľa regiónov, v ktorých pôsobia.

Preto, aby bola garantovaná čo najväčšia odbornosť a fundovanosť, členmi registra sa môžu stať iba tí kresťanskí kouči, ktorí splnia nižšie uvedené náročné podmienky:

  1. Absolvovať základný výcvik „Kresťanský kouč“, realizovaný vo Family Garden.
  2. Absolvovať duchovné cvičenia (tzv. Seminár duchovného rastu koučov), realizovaný Family Garden v primeranom zariadení v strednej časti Slovenska.
  3. Predložiť evidenciu minimálne 30 odkoučovaných stretnutí s 10 rôznymi klientmi.
  4. Absolvovať mentoringovú hodinu u jedného z lektorov vo Family Garden.
  5. Predvedenie koučovacieho rozhovoru pred skúseným odborným lektorom vo Family Garden.
  6. Absolvovať webinár: Etické princípy v práci kresťanského kouča.
  7. Predložiť písomné referencie od dvoch klientov (iniciály klientov môžu byť použité len na základe ich súhlasu).

Na základe splnenia všetkých podmienok sa kouč stáva registrovaným kresťanským koučom (RKK) a je zaradený do Registra na najbližšie 3 roky. Platnosť svojej registrácie si po 3 rokoch obnovuje.