Aj vďaka vašim 2% z dane poukázaným pre FAMILY GARDEN sa nám minulý rok poradilo realizovať množstvo prospešných aktivít, či už v rámci komunity, alebo s celoslovenským dopadom.

Vyjadrené v číslach:

 • Zorganizovali sme 10 prednášok, z toho 5 svedectiev manželov a 5 odborných prednášok. Celkom sa ich zúčastnilo cca 600 účastníkov (manželia, snúbenci, jednotlivci). Témy, ktoré doposiaľ odzneli sa týkali najmä kríz v manželstve, rozdielov medzi mužom a ženou, komunikácie, odpustenia, pozorností, výchovy detí, sexuality a pod.
 • Vyškolili sme 36 kresťanských koučov z rôznych kútov Slovenska. Z nich bolo 9 zasvätených osôb (saleziánka, školské sestry sv. Františka, bosý karmelitán, piarista, kapucín, anglické panny, sr. spasiteľky, školská sestra de Notre Dame).
 • Formou rozhovorov resp. sprevádzania kresťanským koučom sme pomohli 33 klientom (manželia, jednotlivci).
 • V rámci snúbeneckej prípravy sme formou 9 stretnutí spolupracovali na príprave 25 párov do manželstva – vďaka 4 manželským párom a viac ako 120 hodinám, ktoré tomu venovali.
 • V rámci poradne plodnosti sme formou individuálneho sprevádzania, alebo vyhodnocovania záznamov plodnosti, pomohli 23 klientom (manželia, ženy) a zrealizovali 11 prednášok pre snúbencov na tému zodpovedného rodičovstva.

Reakcie účastníkov, spätné väzby klientov:

 • „Až na dnešnej prednáške sa mi ukázala cesta, ako ísť ďalej v mojom zápase v manželstve.“  – účastník prednášky
 • „Odniesla som si praktické príklady, ktoré platia nielen v kresťanských vzťahoch, ale vo vzťahoch všeobecne.“  – účastníčka prednášky
 • „Postupne som prešiel vnútornou zmenou, ktorá mi umožnila pozerať na vzťah a moju rolu v ňom z inej perspektívy.“  – absolvent výcviku „Kresťanský kouč“
 • „V oblastiach uviaznutej komunikácie nám kouč pomohol hľadať vhodné odpovede a riešenia na otvorené otázky.“  – manželia – klienti kresťanského kouča
 • „Za veľmi prínosné považujeme hlavne rozsah a hĺbku, v akej sa nám kňazi a manželia venovali.“  – snúbenci
 • „Nič nie je nad osobný kontakt a individuálny prístup, ktorý poradňa ponúka.“  – klientka Poradne plodnosti
 • …a veľa ďalších

Vopred vám ďakujeme, ak sa rozhodnete poukázať nášmu centru vaše 2% z dane tento rok. Opäť tak budeme môcť ponúkať naše služby pre manželov, snúbencov, jednotlivcov – členov rodín a spoločenstiev.

Okrem aktivít, v ktorých pokračujeme aj v tomto roku a ktoré patria medzi kľúčové aktivity nášho centra, pripravujeme tento rok nové vzdelávacie kurzy a workshopy. Sú určené pre rôzne cieľové skupiny, napr. pre manželov (2 a viac rokov spolužitia), zasvätené osoby (rehoľníci a rehoľníčky), trénerov a učiteľov. Hlavným dôvodom nášho zacielenia na tieto skupiny je, že sa venujú výchove detí a mladých, budovaniu pevných vzťahov v manželstvách, rodinách a spoločenstvách.

Plánujeme sa zamerať najmä na tieto témy:

 • nenásilná komunikácia a riešenie konfliktov
 • kľúčové aspekty manželské spolužitia
 • umenie výchovy v dnešnej dobe
 • práca s emóciami

Tým, ktorí nám zostávate verní a aj tento rok podporíte svojimi 2% nás a našu misiu – „Podpora zdravého fungovania manželstiev a rodín.“ ďakujeme dvojnásobne.

Viac info s pokynmi “ako na to” nájdete TU